Product image

Kiilto Varma

FRIKTIONSPOLISH

Användningsområde

Säkerhetspolish avsett för alla material som kan vaxas. Inte avsett för trägolv eller keramiska plattor. Lämplig för bl.a. våtutrymmen, trappor, ramper, lobbyer och korridorer samt omklädningsrum.

Egenskaper

Polish med friktionsmedel som gör hala golv säkra. Polishet är dessutom slittåligt och skyddar golvytan effektivt. Kiilto Varma har beviljats patent nr 122421.

 

Förpackningsstorlek / Kod / GTIN

3 x 5 l T7074.005 6417964707458
Pikto Pikto
pH 8

Användningsområde

Säkerhetspolish avsett för alla material som kan vaxas. Inte avsett för trägolv eller keramiska plattor. Lämplig för bl.a. våtutrymmen, trappor, ramper, lobbyer och korridorer samt omklädningsrum.

Egenskaper

Polish med friktionsmedel som gör hala golv säkra. Polishet är dessutom slittåligt och skyddar golvytan effektivt. Kiilto Varma har beviljats patent nr 122421.

Bruksanvisning

Skiktet ska vara tjockt, och onödigt gnuggande ska undvikas vid appliceringen. Applicera polishet jämnt i en riktning. Låt vaxet torka i 45–60 minuter innan nästa skikt appliceras. Applicera alltid två skikt i våtutrymmen. Även lämplig för korrigerande boning.

Underhållstädning sker manuellt eller maskinellt på normalt vis. Vid manuell städning ska tråddelen bytas ut till en ren tillräckligt ofta. Dryghet: 20–25 m2/l. Rekommenderade arbetsförhållanden: temperatur 18–24 °C, relativ luftfuktighet 40–70 %.

OBS!

Produkten fryser. Vi rekommenderar att vaxet används inom ett år från tillverkningen. Vänd kärlet upp och ner några gånger före användning.

Utseende och doft

Vit, luktfri vätska med friktionsmedel.

pH

pH ca 8,0

Förvaring

Varmt lager

Tillverkningsland

Finland

Instruktioner för bortskaffande av tomma förpackningar

På KiiltoCleans produktförpackningar finns en märkning som anger den bortskaffningsmetod som rekommenderas för återstående produkter och tomma produktförpackningar. Instruktionerna har förberetts i enlighet med förpackningsmaterialet och produkttypen. Det finns separata bortskaffningsinstruktioner för varje typ.

kierrätys

Ytterligare information:

1. Kommunal avfallshanteringsmyndighet

2. KiiltoClean Oy / produktvägledning

DI/M

Torra produkter är vanligtvis lämpliga att ta till en soptipp tillsammans med vanligt hushållsavfall. Flytande produkter ska bortskaffas enligt en avfallshanteringsplan som har godkänts av en avfallshanteringsmyndighet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 080410 – avfall bestående av lim och tätningsmassor med undantag för sådant som faller under 080409. EWC-avfallskod 080112 – avfall bestående av färg och lack med undantag för sådant som faller under 080111.

LI/M

Mindre mängder av produkten ska torkas utomhus. Stora mängder ska föras till en kommunal insamlingspunkt för farligt avfall. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 070704 – övriga organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.

P1/K

Mindre mängder av produkten kan föras till en soptipp. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P1/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P2/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P3/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Produkten får inte neutraliseras med syra. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P4/Am

Produkten ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma, trycklösa behållare ska föras till en insamlingspunkt för små metallföremål. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

PL/A

Produkten och förpackningen ska föras till en insamlingspunkt för blandavfall.

EWC-avfallskod 200130 – rengöringsmedel med undantag för dem som faller under 200129.

Related Products

© KiiltoClean Oy
Turku
P.O. Box 157, FI-20101 TURKU FINLAND
Tel. +358 207 710 400 (Vardags 8-16 UTC+2)
Fax +358 207 710 402