Product image

Kiilto Silk All

GOLVPOLISH

Användningsområde

Golvpolish för grundboning och korrigerande boning av alla golvytor som kan bonas.

Egenskaper

Slitstarkt golvpolish som är lätt att breda ut. Den torra bonade ytan är halvglansig. Ytans glansighet kan regleras med antalet skikt. Kiilto Silk All är ett slitstarkt, lättskött golvpolish. Produkten tål kemikalier mycket bra och tål även handsköljvätskor. Produkten har beviljats rätt att använda det nordiska miljömärket.

Förpackningsstorlek / Kod / GTIN

6 x 1 l 41051 6417964410518
3 x 5 l 41055 6417964410556
Pikto Pikto
pH 8,5

Användningsområde

Golvpolish för grundboning och korrigerande boning av alla golvytor som kan bonas.

Egenskaper

Slitstarkt golvpolish som är lätt att breda ut. Den torra bonade ytan är halvglansig. Ytans glansighet kan regleras med antalet skikt. Kiilto Silk All är ett slitstarkt, lättskött golvpolish. Produkten tål kemikalier mycket bra och tål även handsköljvätskor. Produkten har beviljats rätt att använda det nordiska miljömärket.

Bruksanvisning

Boningen görs alltid på ett rent och fullständigt torrt golv. Polishet doseras antingen direkt på golvet eller på redskapet som används och appliceras med jämna drag. 1–3 skikt breds ut beroende på hur slitet golvet är och på den framtida belastningen. Låt torka minst 30 min. mellan gångerna.


Korrigerande boning görs ovanpå Kiilto Silk-polishet på så sätt att golvets yta rengörs med Kiilto 10 Universum eller Kiilto Teho A 100 och ett skikt av vaxet stryks ut på den fullständigt torra ytan.


Vid underhållsstädning används normala manuella eller maskinella metoder och rengöringsmedlet Kiilto 10 Universum eller Kiilto Alltop. Vid sidan om allrengöringsmedel rekommenderas rengörings- och behandlingsmedlet Kiilto Optimal eller Kiilto Samett. Dryghet 80–120 m²/l. Torktid under normala förhållanden ca 30 min. Rekommenderad arbets- temperatur: 18–24°C, luftens relativa fuktighet 40–70 %.

Att beakta

Produkten fryser.

Utseende och doft

Vit, oparfymerad vätska.

pH

Koncentratets pH ca 8,5

Förvaring

Varmt förråd.

Tillverkningsland

Finland

Instruktioner för bortskaffande av tomma förpackningar

På KiiltoCleans produktförpackningar finns en märkning som anger den bortskaffningsmetod som rekommenderas för återstående produkter och tomma produktförpackningar. Instruktionerna har förberetts i enlighet med förpackningsmaterialet och produkttypen. Det finns separata bortskaffningsinstruktioner för varje typ.

kierrätys

Ytterligare information:

1. Kommunal avfallshanteringsmyndighet

2. KiiltoClean Oy / produktvägledning

DI/M

Torra produkter är vanligtvis lämpliga att ta till en soptipp tillsammans med vanligt hushållsavfall. Flytande produkter ska bortskaffas enligt en avfallshanteringsplan som har godkänts av en avfallshanteringsmyndighet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 080410 – avfall bestående av lim och tätningsmassor med undantag för sådant som faller under 080409. EWC-avfallskod 080112 – avfall bestående av färg och lack med undantag för sådant som faller under 080111.

LI/M

Mindre mängder av produkten ska torkas utomhus. Stora mängder ska föras till en kommunal insamlingspunkt för farligt avfall. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 070704 – övriga organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.

P1/K

Mindre mängder av produkten kan föras till en soptipp. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P1/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P2/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P3/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Produkten får inte neutraliseras med syra. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P4/Am

Produkten ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma, trycklösa behållare ska föras till en insamlingspunkt för små metallföremål. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

PL/A

Produkten och förpackningen ska föras till en insamlingspunkt för blandavfall.

EWC-avfallskod 200130 – rengöringsmedel med undantag för dem som faller under 200129.

Related Products

© KiiltoClean Oy
Turku
P.O. Box 157, FI-20101 TURKU FINLAND
Tel. +358 207 710 400 (Vardags 8-16 UTC+2)
Fax +358 207 710 402