Product image

Kiilto Kasperi

SURT RENGÖRINGSMEDEL

Användningsområde

Kalkborttagningsmedel för våta utrymmen. Används periodvis i städningen. Kan också användas för att avlägsna byggdamm vid ibruktagningsstädning i byggnader.

Egenskaper

Kiilto Kasperi är ett oparfymerat, surt rengöringsmedel som innehåller ett flertal syror. Det löser effektivt upp kalk- och rostavlagringar. Kiilto Kasperi innehåller oxalsyra. Produkten har beviljats det nordiska miljömärket.

Förpackningsstorlek / Kod / GTIN

6 x 1 l T7435.001 641151743501
3 x 5 l T7435.005 6411517435058
Pikto Pikto Pikto
pH 1

Användningsområde

Kalkborttagningsmedel för våta utrymmen. Används periodvis i städningen. Kan också användas för att avlägsna byggdamm vid ibruktagningsstädning i byggnader.

Egenskaper

Kiilto Kasperi är ett oparfymerat, surt rengöringsmedel som innehåller ett flertal syror. Det löser effektivt upp kalk- och rostavlagringar. Kiilto Kasperi innehåller oxalsyra. Produkten har beviljats det nordiska miljömärket.

Bruksanvisning

Dosering för kalkborttagning 1–4 ml/1 l vatten.
Dosering för kalkborttagning periodvis 10 ml/1 l vatten.
Dosering för avlägsnande av byggdamm 1 ml/1 l vatten.

Vät först området som ska rengöras med rent vatten. Låt Kiilto Kasper verka i 5–10 min. och gnugga ytan ren. Skölj ytorna med rent vatten efteråt. Neutralisera vid behov med Kiilto C4 Max. Torka ytorna torra till sist.

Att beakta

En stark syrelösning och grova tvättredskap kan skada glaserade och polerade ytor.

Produktdeklaration

Wirkstoff Wirkung
Ikke-ioniske surfaktanter < 5 % Minskar vattnets ytspänning och lösgör smuts


Utseende och doft

Färglös, oparfymerad vätska.

pH

Koncentratets pH ca 1
Brukslösningens pH ca 2,5

Förvaring

Varmt lager.

Tillverkningsland

Finland

 

Instruktioner för bortskaffande av tomma förpackningar

På KiiltoCleans produktförpackningar finns en märkning som anger den bortskaffningsmetod som rekommenderas för återstående produkter och tomma produktförpackningar. Instruktionerna har förberetts i enlighet med förpackningsmaterialet och produkttypen. Det finns separata bortskaffningsinstruktioner för varje typ.

kierrätys

Ytterligare information:

1. Kommunal avfallshanteringsmyndighet

2. KiiltoClean Oy / produktvägledning

DI/M

Torra produkter är vanligtvis lämpliga att ta till en soptipp tillsammans med vanligt hushållsavfall. Flytande produkter ska bortskaffas enligt en avfallshanteringsplan som har godkänts av en avfallshanteringsmyndighet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 080410 – avfall bestående av lim och tätningsmassor med undantag för sådant som faller under 080409. EWC-avfallskod 080112 – avfall bestående av färg och lack med undantag för sådant som faller under 080111.

LI/M

Mindre mängder av produkten ska torkas utomhus. Stora mängder ska föras till en kommunal insamlingspunkt för farligt avfall. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 070704 – övriga organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.

P1/K

Mindre mängder av produkten kan föras till en soptipp. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P1/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P2/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P3/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Produkten får inte neutraliseras med syra. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P4/Am

Produkten ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma, trycklösa behållare ska föras till en insamlingspunkt för små metallföremål. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

PL/A

Produkten och förpackningen ska föras till en insamlingspunkt för blandavfall.

EWC-avfallskod 200130 – rengöringsmedel med undantag för dem som faller under 200129.

Related Products

© KiiltoClean Oy
Turku
P.O. Box 157, FI-20101 TURKU FINLAND
Tel. +358 207 710 400 (Vardags 8-16 UTC+2)
Fax +358 207 710 402