Product image

Kiilto Visionoil

SVAGT ALKALISK RENGÖRINGSEMULSION (Patenterad) FÖR MANUELL OCH MASKINELL RENGÖRING

Användningsområde

För att binda damm och för att rengöra hårda ytor (även polish). Lämpar sig väl också för trä- och läderytor.

Egenskaper

Vit, mjölkaktig, parfymerad vätska. De aktiva ämnena kommer från förnyelsebara naturresurser. Ersätter traditionella, kolväteoxidbaserade dammbindande medel. Växtoljorna binder både effektivt och långvarigt damm och lös smuts.

Metod- och tidstandard för städbranschen: L026 Undersökning av den mikrobiologiska renlighetsgraden för Visionoil-metoden: Institutionen för folkhälsovetenskap maj 1997.

Förpackningsstorlek / Kod / GTIN

6 x 1 l 410201 6412604102013
Pikto Pikto Pikto Pikto
pH 9

Användningsområde

För att binda damm och för att rengöra hårda ytor (även polish). Lämpar sig väl också för trä- och läderytor.

Egenskaper

Vit, mjölkaktig, parfymerad vätska. De aktiva ämnena kommer från förnyelsebara naturresurser. Ersätter traditionella, kolväteoxidbaserade dammbindande medel. Växtoljorna binder både effektivt och långvarigt damm och lös smuts.

Metod- och tidstandard för städbranschen: L026 Undersökning av den mikrobiologiska renlighetsgraden för Visionoil-metoden: Institutionen för folkhälsovetenskap maj 1997.

Bruksanvisning

Färdig att användas. Arbetsredskapet sprutas 3-4 gånger (1-2 g) med produkten. Den sprutas direkt på torr eller fuktad mopp eller städtrasa. Produkten skall sugas upp av arbetsredskapet. Användning i tvättmaskinen: ca 100 ml/10 l sköljvatten. Doseras in i sköljmedelfacket. Efter sköljningen centrifugeras mopparna lättfuktiga. Ytan torkas ren. Då arbetsredskapet inte längre binder damm, skall det bytas ut mot ett nytt som är behandlat med Visionoil.

Som arbetsredskap rekommenderas absorberande moppar och städdukar (innehåller bomull och viskos). Visionoil-moppen och Netti toppmoppen lämpar sig speciellt för metoden. Byt alternativt till allrengöringsmedel eller ett annat medel som lämpar sig för objektet och en fuktigare metod om rengöringsresultatet med Visionoil inte längre är tillräckligt.

Observera

Använd skyddshandskar. Omskakas vid behov. Lämpar sig inte för glasytor. Överdosering kan göra ytan hal.

Varudeklaration

Aktivt ämne Egenskap
Växtolja < 5 % Rengör.
Nonjoniska tensider < 5 % Minskar vattnets ytspänning och avlägsnar smuts.
Antioxidant Motverkar oxidering.
Konserveringsmedel Motverkar tillväxt av mikrober
Parfym Gör arbetet behagligare.

pH

Produktens pH ca 9,0

Förvaring

Tätt tillslutet, svalt, skyddat för ljus. Kan förvaras minst 2 år från tillverkningsdatum. Vid förvaring kan produkten separera i olika skikt, men är återställd efter omskakning.

Tillverkningsland

Finland

Miljöpåverkan

Naturliga råämnen. Biologiskt nedbrytningsbart.

Hantering av avfall

Små halter bryts ned i reningsverket. Tomma, ursköljda kärl kan användas till förvaring eller som energiråvara. Transportförpackningar av brun returwellpapp.

Instruktioner för bortskaffande av tomma förpackningar

På KiiltoCleans produktförpackningar finns en märkning som anger den bortskaffningsmetod som rekommenderas för återstående produkter och tomma produktförpackningar. Instruktionerna har förberetts i enlighet med förpackningsmaterialet och produkttypen. Det finns separata bortskaffningsinstruktioner för varje typ.

kierrätys

Ytterligare information:

1. Kommunal avfallshanteringsmyndighet

2. KiiltoClean Oy / produktvägledning

DI/M

Torra produkter är vanligtvis lämpliga att ta till en soptipp tillsammans med vanligt hushållsavfall. Flytande produkter ska bortskaffas enligt en avfallshanteringsplan som har godkänts av en avfallshanteringsmyndighet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 080410 – avfall bestående av lim och tätningsmassor med undantag för sådant som faller under 080409. EWC-avfallskod 080112 – avfall bestående av färg och lack med undantag för sådant som faller under 080111.

LI/M

Mindre mängder av produkten ska torkas utomhus. Stora mängder ska föras till en kommunal insamlingspunkt för farligt avfall. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 070704 – övriga organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.

P1/K

Mindre mängder av produkten kan föras till en soptipp. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P1/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P2/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P3/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Produkten får inte neutraliseras med syra. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P4/Am

Produkten ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma, trycklösa behållare ska föras till en insamlingspunkt för små metallföremål. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

PL/A

Produkten och förpackningen ska föras till en insamlingspunkt för blandavfall.

EWC-avfallskod 200130 – rengöringsmedel med undantag för dem som faller under 200129.

Related Products

© KiiltoClean Oy
Turku
P.O. Box 157, FI-20101 TURKU FINLAND
Tel. +358 207 710 400 (Vardags 8-16 UTC+2)
Fax +358 207 710 402