Product image

Kiilto Antibact

DESINFICERANDE ALLRENGÖRINGSMEDEL

Användningsområde

Desinficerande allrengöringsmedel som på ett säkert sätt rengör och desinficerar ytorna i storkök,
på sjukhus, i idrottslokaler, inom livsmedelsindustri o.dyl. institutioner.

Egenskaper

Oparfymerat flytande tvättmedel utan färgämnen, som är säkert både för ytorna och användaren. Rikligt med tvättaktiva ämnen vilket ger bra rengöringseffekt. De nya desinficerande ämnena är miljöanpassade.

Förpackningsstorlek / Kod / GTIN

6 x 1 l 63071 6412600630718
3 x 5 l 63057 6412600630572
Pikto Pikto Pikto Pikto Pikto
pH 12,5

Användningsområde

Desinficerande allrengöringsmedel som på ett säkert sätt rengör och desinficerar ytorna i storkök,
på sjukhus, i idrottslokaler, inom livsmedelsindustri o.dyl. institutioner.

Egenskaper

Oparfymerat flytande tvättmedel utan färgämnen, som är säkert både för ytorna och användaren. Rikligt med tvättaktiva ämnen vilket ger bra rengöringseffekt. De nya desinficerande ämnena är miljöanpassade.

Bruksanvisning

Ytorna tvättas, sköljs och vid behov torkas. Dosering:
- Vid manuell, desinficerande rengöring 50-100 ml/5 l vatten.
- Vid rengöring med sprutanordning och högtryckstvättanordning
0,5-1,0 % lösning.

 

Varudeklaration

Aktivt ämne Egenskap
MGDA < 5 % Gör vattnet mjukare, ökar tvättresultatet, ökar det desinficerande ämnets mikrobiocida effekt.
Natriummetasilikat < 5 % dispergerar stärkelse och protein. Höjer pH-värdet till en nivå som är lämplig för rengöringen. Ökar de desinficerande ämnenas mikrobiocida effekt.
Katjoniska tensider 5-15 % Dödar mikrober och motverkar deras tillväxt.
Nonjoniska tensider 5-15 % Minskar ytspänningen, väter de ytor som skall rengöras och avlägsnar effektivt fet smuts.
Korrosionsskyddsmedel Förhindrar att ytorna fräts och mörknar.

pH

Produktens pH: ca 12,5 (starkt alkaliskt)
Brukslösningens pH ca 10,0 (alkaliskt)

Förvaring

Förvaras i temperatur över + 5oC. Förvaringstid 5 år från tillverkningsdatumet.

Tillverkningsland

Finland

Miljöpåverkan

Tensiderna nedbryts snabbt biologiskt i avloppsvattenhanteringen. De övriga råvarorna är miljöanpassade. Tomma, ursköljda kärl kan användas som material eller energiråvara. Transportförpackningar är av oblekt wellpapp som kan återvinnas.

Instruktioner för bortskaffande av tomma förpackningar

På KiiltoCleans produktförpackningar finns en märkning som anger den bortskaffningsmetod som rekommenderas för återstående produkter och tomma produktförpackningar. Instruktionerna har förberetts i enlighet med förpackningsmaterialet och produkttypen. Det finns separata bortskaffningsinstruktioner för varje typ.

kierrätys

Ytterligare information:

1. Kommunal avfallshanteringsmyndighet

2. KiiltoClean Oy / produktvägledning

DI/M

Torra produkter är vanligtvis lämpliga att ta till en soptipp tillsammans med vanligt hushållsavfall. Flytande produkter ska bortskaffas enligt en avfallshanteringsplan som har godkänts av en avfallshanteringsmyndighet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 080410 – avfall bestående av lim och tätningsmassor med undantag för sådant som faller under 080409. EWC-avfallskod 080112 – avfall bestående av färg och lack med undantag för sådant som faller under 080111.

LI/M

Mindre mängder av produkten ska torkas utomhus. Stora mängder ska föras till en kommunal insamlingspunkt för farligt avfall. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 070704 – övriga organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.

P1/K

Mindre mängder av produkten kan föras till en soptipp. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P1/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P2/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P3/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Produkten får inte neutraliseras med syra. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P4/Am

Produkten ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma, trycklösa behållare ska föras till en insamlingspunkt för små metallföremål. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

PL/A

Produkten och förpackningen ska föras till en insamlingspunkt för blandavfall.

EWC-avfallskod 200130 – rengöringsmedel med undantag för dem som faller under 200129.

Related Products

© KiiltoClean Oy
Turku
P.O. Box 157, FI-20101 TURKU FINLAND
Tel. +358 207 710 400 (Vardags 8-16 UTC+2)
Fax +358 207 710 402