Product image

Kiilto Easydes Spray

RENGÖRANDE YTDESINFEKTIONSMEDEL

Användningsområde

Easydes är ett färdigt och snabbverkande ytdesinfektionsmedel med mikrobicid effekt och goda rengöringsegenskaper. Easydes passar alla alkoholbeständiga material: beröringsytor, utrustning (även telefonknappar och tangentbord) och redskap.

Egenskaper

Easydes är en etanolbaserad desinfektionsblandning med rengörande ingredienser. Effektiva och snabbverkande Easydes med mikrobicid effekt förstör effektivt bakterier, virus och svamp. Det desinficerar och rengör även synbart smutsiga ytor. Easydes tar effektivt bort smuts och fett. Medlet finns i ett flertal förpackningar för olika användningssyften. Sprayflaskan är enkel och snabb att använda – spraya och torka av. Produktens mikrobicida effekt har undersökts av HU Institutionen för Folkhälsovetenskap för prEN13713 baktericid effekt, EN 1650 fungicid effekt samt tester av produktens virucida effekt. Produktens effekt har också testats mot en MRSA-stam.

Förpackningsstorlek / Kod / GTIN

6 x 750 ml 8183 6412600081831
Pikto Pikto Pikto
pH 10

Användningsområde

Easydes är ett färdigt och snabbverkande ytdesinfektionsmedel med mikrobicid effekt och goda rengöringsegenskaper. Easydes passar alla alkoholbeständiga material: beröringsytor, utrustning (även telefonknappar och tangentbord) och redskap.

Egenskaper

Easydes är en etanolbaserad desinfektionsblandning med rengörande ingredienser. Effektiva och snabbverkande Easydes med mikrobicid effekt förstör effektivt bakterier, virus och svamp. Det desinficerar och rengör även synbart smutsiga ytor. Easydes tar effektivt bort smuts och fett. Medlet finns i ett flertal förpackningar för olika användningssyften. Sprayflaskan är enkel och snabb att använda – spraya och torka av. Produktens mikrobicida effekt har undersökts av HU Institutionen för Folkhälsovetenskap för prEN13713 baktericid effekt, EN 1650 fungicid effekt samt tester av produktens virucida effekt. Produktens effekt har också testats mot en MRSA-stam.

Bruksanvisning

Easydes rengörande desinfektionsmedel är en användningsklar lösning. Sprayflaska: Spraya desinfektionsmedlet på den smutsiga ytan och torka av med en städduk eller engångsduk. Produkten kan också doseras direkt på en fler- eller engångsduk som används för att torka av området som ska rengöras, till exempel vid desinficering av ett tangentbord. Ytorna behöver inte förtvättas. Önskas ett helt restfritt resultat kan det behandlade området torkas av med en fuktad duk. Normalt sett behöver ytorna inte sköljas av.

OBS!

Får inte användas på varma ytor. Antändbart. Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketterna och preparatets information före användning.

Varudeklaration 

Aktivt ämne Egenskap
Etanol 55–60 v-% biocid
Tertiär butanol < 2 % denatureringsmedel
Kvaternär ammoniumklorid < 0,5 % biocid, rengöringseffekt
Alkylamin < 0,5 % biocid

Utseende och doft

Klar, oparfymerad vätska

pH

Koncentratets pH 10,0

Tillverkningsland

Finland

Förvaring

3 år i rumstemperatur

Miljöpåverkan

Förpackningarna tillverkas av PE-HD-plast, som är ett miljövänligt, helt återvinningsbart och brännbart material. Produkten är biologiskt nedbrytbar.

Instruktioner för bortskaffande av tomma förpackningar

På KiiltoCleans produktförpackningar finns en märkning som anger den bortskaffningsmetod som rekommenderas för återstående produkter och tomma produktförpackningar. Instruktionerna har förberetts i enlighet med förpackningsmaterialet och produkttypen. Det finns separata bortskaffningsinstruktioner för varje typ.

kierrätys

Ytterligare information:

1. Kommunal avfallshanteringsmyndighet

2. KiiltoClean Oy / produktvägledning

DI/M

Torra produkter är vanligtvis lämpliga att ta till en soptipp tillsammans med vanligt hushållsavfall. Flytande produkter ska bortskaffas enligt en avfallshanteringsplan som har godkänts av en avfallshanteringsmyndighet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 080410 – avfall bestående av lim och tätningsmassor med undantag för sådant som faller under 080409. EWC-avfallskod 080112 – avfall bestående av färg och lack med undantag för sådant som faller under 080111.

LI/M

Mindre mängder av produkten ska torkas utomhus. Stora mängder ska föras till en kommunal insamlingspunkt för farligt avfall. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 070704 – övriga organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.

P1/K

Mindre mängder av produkten kan föras till en soptipp. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P1/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P2/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P3/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Produkten får inte neutraliseras med syra. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P4/Am

Produkten ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma, trycklösa behållare ska föras till en insamlingspunkt för små metallföremål. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

PL/A

Produkten och förpackningen ska föras till en insamlingspunkt för blandavfall.

EWC-avfallskod 200130 – rengöringsmedel med undantag för dem som faller under 200129.

Related Products

© KiiltoClean Oy
Turku
P.O. Box 157, FI-20101 TURKU FINLAND
Tel. +358 207 710 400 (Vardags 8-16 UTC+2)
Fax +358 207 710 402