Product image

Kiilto Kalk

SURT, FLYTANDE RENGÖRINGSMEDEL

Användningsområde

För att avlägsna kalk i diskmaskiner för storhushåll och på andra ytor som tål ett starkt surt rengöringsmedel.

Egenskaper

Låglöddrande, starkt surt, flytande rengöringsmedel.

Förpackningsstorlek / Kod / GTIN

6 x 1 l 63075 6417964630756
3 x 5 l 63076 6417964630763

 

Pikto Pikto Pikto
pH 2

Användningsområde

För att avlägsna kalk i diskmaskiner för storhushåll och på andra ytor som tål ett starkt surt rengöringsmedel.

Egenskaper

Låglöddrande, starkt surt, flytande rengöringsmedel.

Bruksanvisning

Utspädd lösning för sanitetsporslins- ock kakelytor 500 ml/5 l vatten. Låt verka i 10 min. Borsta och skölj rikligt med vatten. Neutralisera vid behov med alkaliskt rengöringsmedel. För att avlägsna kalk i diskmaskiner behandlas lindriga fällningar genom att applicera Kiilto Kalk på dem och låta verka i ca 5 min. Borsta och skölj omsorgsfullt. För att avlägsna svåra fällningar, häll 5 l Kiilto Kalk i tanken med kalkbildningar och fyll den med vatten. Låt maskinen vara i drift i 5-10 min. Töm tvätthoarna och borsta ytorna vid behov. Skölj omsorgsfullt. Avlägsnande av kalkbildningar från ånggeneratorer vid kombiugnar enligt ugntillverkarens instruktioner. Dosering 500 ml/5 l vatten. Skölj noggrant.

Observeras

Använd skyddshandskar. Undvik stänk. Lämpar sig varken för målade ytor eller badkar. Sura ämnen får inte användas tillsammans med klorhaltiga ämnen. Hantera försiktigt på cementbaserade fogämnen neutralisera med alkaliskt medel. Den sura lösningen kan göra blanka stålytor matta om lösningen förblir osköljd på yta.

Varudeklaration

Aktivt ämne Egenskap
Anjoniska tensider < 5 % Minskar vattnets ytspänning och avlägsnar smuts samt underlättar effektämnena att tränga sig i smutsen.
Salpetersyra 5-15 % Löser upp kalkbildning, fällningar och oxidationer.
Fosforsyra 15-30 % Löser upp kalkbildningar och fällningar samt ökar tvätteffekten.
Korrosionsskyddsmedel Skyddar ytorna mot korrosion och hindrar dem från att bli mörka.

pH

Produkten pH ca 1,0 (starkt surt) Brukslösningens pH ca 2 (starkt surt)

Förvaring

Förvaras i temperaturer över + 5oC. Kan förvaras i 5 år fr.o.m. tillverkningsdatumet.

Tillverkningsland

Finland

Miljöpåverkan

Tensiderna är i enlighet med EU-direktiven. De nedbryts fullständigt vid avloppsvattenrening. De neutraliserade syrorna förorsakar ingen risk för miljön. Tomma, ursköljda kärl kan användas antingen för förvaring eller som energiråvara. Transportförpackningar av brun returwellpapp.

Instruktioner för bortskaffande av tomma förpackningar

På KiiltoCleans produktförpackningar finns en märkning som anger den bortskaffningsmetod som rekommenderas för återstående produkter och tomma produktförpackningar. Instruktionerna har förberetts i enlighet med förpackningsmaterialet och produkttypen. Det finns separata bortskaffningsinstruktioner för varje typ.

kierrätys

Ytterligare information:

1. Kommunal avfallshanteringsmyndighet

2. KiiltoClean Oy / produktvägledning

DI/M

Torra produkter är vanligtvis lämpliga att ta till en soptipp tillsammans med vanligt hushållsavfall. Flytande produkter ska bortskaffas enligt en avfallshanteringsplan som har godkänts av en avfallshanteringsmyndighet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 080410 – avfall bestående av lim och tätningsmassor med undantag för sådant som faller under 080409. EWC-avfallskod 080112 – avfall bestående av färg och lack med undantag för sådant som faller under 080111.

LI/M

Mindre mängder av produkten ska torkas utomhus. Stora mängder ska föras till en kommunal insamlingspunkt för farligt avfall. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 070704 – övriga organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.

P1/K

Mindre mängder av produkten kan föras till en soptipp. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P1/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P2/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P3/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Produkten får inte neutraliseras med syra. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P4/Am

Produkten ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma, trycklösa behållare ska föras till en insamlingspunkt för små metallföremål. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

PL/A

Produkten och förpackningen ska föras till en insamlingspunkt för blandavfall.

EWC-avfallskod 200130 – rengöringsmedel med undantag för dem som faller under 200129.

Related Products

© KiiltoClean Oy
Turku
P.O. Box 157, FI-20101 TURKU FINLAND
Tel. +358 207 710 400 (Vardags 8-16 UTC+2)
Fax +358 207 710 402