Product image

Kiilto Dose Dispenser

DISPENSER

Användningsområde

En väggmonterad dispenser för personliga hygienprodukter inom kundservice. Stilig och enkel dispenser till toaletter och badrum i hotell, bastun och spas samt till offentliga toalettutrymmen.

Egenskaper

Hållbar, ekonomisk, stilig och hygienisk doseringslösning till alla offentliga sanitetsutrymmen. En 400 ml påfyllningsbar, utbytbar förpackning som sätts i dispensern. Långvarig, lufttät och hygienisk – produkten förblir ren och säker. Dispenseringskapsylen producerar en dos av 1.5 ml.

 

Förpackningsstorlek / Kod / GTIN

12 x 1 8035 6417964080353

 

Användningsområde

En väggmonterad dispenser för personliga hygienprodukter inom kundservice. Stilig och enkel dispenser till toaletter och badrum i hotell, bastun och spas samt till offentliga toalettutrymmen.

Egenskaper

Hållbar, ekonomisk, stilig och hygienisk doseringslösning till alla offentliga sanitetsutrymmen. En 400 ml påfyllningsbar, utbytbar förpackning som sätts i dispensern. Långvarig, lufttät och hygienisk – produkten förblir ren och säker. Dispenseringskapsylen producerar en dos av 1.5 ml.

Bruksanvisning

Monteras på väggen med två skruvar (bottenplatta). Delar fästs i varandra och produkttiteln (tvål, hår & kropp, schampo) trycks genom öppningen för att vara synbar. Installation: Lägg i produktförpackning och tryck locket på sidan. Produkten är användningsbar. Genom att trycka på den nedersta rörliga delen av locket dispenseras ungefär en dos av 1.5 ml.

Observera

Dispensern har tillverkats av ett extremt kemiskt resistent material och det kan rengöras med konventionella rengöringsmedel.

 Innehåll

Mått: längd 250 mm, bredd 110 mm, djup 75 mm. Gjord av högglansig polyamid. I förpackningen ingår monteringsskruvar och tejp.

Förvaring

Förvaras vid minst +5° C.

Tillverkningsland

Finland

Instruktioner för bortskaffande av tomma förpackningar

På KiiltoCleans produktförpackningar finns en märkning som anger den bortskaffningsmetod som rekommenderas för återstående produkter och tomma produktförpackningar. Instruktionerna har förberetts i enlighet med förpackningsmaterialet och produkttypen. Det finns separata bortskaffningsinstruktioner för varje typ.

kierrätys

Ytterligare information:

1. Kommunal avfallshanteringsmyndighet

2. KiiltoClean Oy / produktvägledning

DI/M

Torra produkter är vanligtvis lämpliga att ta till en soptipp tillsammans med vanligt hushållsavfall. Flytande produkter ska bortskaffas enligt en avfallshanteringsplan som har godkänts av en avfallshanteringsmyndighet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 080410 – avfall bestående av lim och tätningsmassor med undantag för sådant som faller under 080409. EWC-avfallskod 080112 – avfall bestående av färg och lack med undantag för sådant som faller under 080111.

LI/M

Mindre mängder av produkten ska torkas utomhus. Stora mängder ska föras till en kommunal insamlingspunkt för farligt avfall. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 070704 – övriga organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.

P1/K

Mindre mängder av produkten kan föras till en soptipp. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P1/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P2/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P3/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Produkten får inte neutraliseras med syra. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P4/Am

Produkten ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma, trycklösa behållare ska föras till en insamlingspunkt för små metallföremål. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

PL/A

Produkten och förpackningen ska föras till en insamlingspunkt för blandavfall.

EWC-avfallskod 200130 – rengöringsmedel med undantag för dem som faller under 200129.

Related Products

© KiiltoClean Oy
Turku
P.O. Box 157, FI-20101 TURKU FINLAND
Tel. +358 207 710 400 (Vardags 8-16 UTC+2)
Fax +358 207 710 402