Product image

Kiilto Off Calc

KALKAVLÄGSNINGSMEDEL

Användningsområde

För att avlägsna kalk- och rostfällningar förorsakade av bruksvatten i olika hushållsmaskiner, t.ex. kaffebryggare samt disk- och tvättmaskiner.

Egenskaper

Oparfymerad, färglös vätska som effektivt lossar och uppmjukar kalkfällningar som stör maskinens funktion. Användar- och materialsäker.

Förpackningsstorlek / Kod / GTIN

6 x 500 ml 63130 6417964631302
pH 1,5

Användningsområde

För att avlägsna kalk- och rostfällningar förorsakade av bruksvatten i olika hushållsmaskiner, t.ex. kaffebryggare samt disk- och tvättmaskiner.

Egenskaper

Oparfymerad, färglös vätska som effektivt lossar och uppmjukar kalkfällningar som stör maskinens funktion. Användar- och materialsäker.

Bruksanvisning

Används enligt anordningens bruksanvisning. I diskmaskin doseras Off Calc ( 100 ml ), då maskinen har fyllts med vatten. I tvättmaskinen doseras Off Calc ( 250 ml ) i tvättpulverfacket och maskinen får gå enligt normalt tvättprogram. Kaffebryggaren ( 50 ml / 0,5 l ) bör sköljas väl efter rengöringen. I disk- och tvättmaskiner körs ett neutraliserande tvättprogram med ett fosfathaltigt tvättmedel.

OBS!

Vid rengöring av vattenkokare får vattnet inte koka, eftersom det finns risk för att det kokar över.

Varudeklaration

Aktivt ämne Egenskap
Nonjoniska tensider < 5 % Gör det lättare för syran att tränga in i kalkfällningen och avlägsnar smuts.
Citronsyra > 30 % Lossar kalkfällningar.
Antikorrosionsmedel Hindrar ytorna från att frätas och mörkna.

pH

Tvättlösningens pH 1,5 (starkt surt)

Förvaring

I torrt lager tätt tillslutet. Effektivt minst under 5 år från tillverkningsdatum.

Tillverkningsland

Finland

Miljöpåverkan

Råämnena är miljövänliga och upplöses lätt vid vattenrengöringen. Tomma, ursköljda förpackningar kan återanvändas antingen som material eller som energiråvara. Transportförpackningarna kan återanvändas.

Instruktioner för bortskaffande av tomma förpackningar

På KiiltoCleans produktförpackningar finns en märkning som anger den bortskaffningsmetod som rekommenderas för återstående produkter och tomma produktförpackningar. Instruktionerna har förberetts i enlighet med förpackningsmaterialet och produkttypen. Det finns separata bortskaffningsinstruktioner för varje typ.

kierrätys

Ytterligare information:

1. Kommunal avfallshanteringsmyndighet

2. KiiltoClean Oy / produktvägledning

DI/M

Torra produkter är vanligtvis lämpliga att ta till en soptipp tillsammans med vanligt hushållsavfall. Flytande produkter ska bortskaffas enligt en avfallshanteringsplan som har godkänts av en avfallshanteringsmyndighet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 080410 – avfall bestående av lim och tätningsmassor med undantag för sådant som faller under 080409. EWC-avfallskod 080112 – avfall bestående av färg och lack med undantag för sådant som faller under 080111.

LI/M

Mindre mängder av produkten ska torkas utomhus. Stora mängder ska föras till en kommunal insamlingspunkt för farligt avfall. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 070704 – övriga organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.

P1/K

Mindre mängder av produkten kan föras till en soptipp. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P1/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P2/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P3/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Produkten får inte neutraliseras med syra. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P4/Am

Produkten ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma, trycklösa behållare ska föras till en insamlingspunkt för små metallföremål. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

PL/A

Produkten och förpackningen ska föras till en insamlingspunkt för blandavfall.

EWC-avfallskod 200130 – rengöringsmedel med undantag för dem som faller under 200129.

Related Products

© KiiltoClean Oy
Turku
P.O. Box 157, FI-20101 TURKU FINLAND
Tel. +358 207 710 400 (Vardags 8-16 UTC+2)
Fax +358 207 710 402