Product image

Kiilto Kraft

AVFETTNINGSKONCENTRAT

Användningsområde

Ett effektivt avfettningskoncentrat för både manuella och automatiska metoder. Löser upp, emulgerar och avlägsnar fett och sotsmuts från grillar, fettfilter samt vägg- och golvytor.

Egenskaper

En låglöddrande produkt som lämpar sig bra i l maskinella metoder. Utmärkt för emulgering av både olja och fast fett. Även för rengöring av sotsmuts från ytor som inte tål natriumhydroxid.

Förpackningsstorlek / Kod / GTIN

3 x 5 l 63099 6412600630992
Pikto Pikto Pikto Pikto
pH 12,5

Användningsområde

Ett effektivt avfettningskoncentrat för både manuella och automatiska metoder. Löser upp, emulgerar och avlägsnar fett och sotsmuts från grillar, fettfilter samt vägg- och golvytor.

Egenskaper

En låglöddrande produkt som lämpar sig bra i l maskinella metoder. Utmärkt för emulgering av både olja och fast fett. Även för rengöring av sotsmuts från ytor som inte tål natriumhydroxid.

Bruksanvisning

Normal dosering 250 ml/5 l. Avlägsnande av fastbrännt fett 500 ml/5 l. Stål, emalj och aluminiumytor tål normalbehandling. På svala kopparytor är den effektiva användningstiden max. 15 min.

Varudeklaration

Aktivt ämne Egenskap
Fosfater < 5 % Mjukar upp vattnet
Nonjoniska tensider < 5 % Emulsifierar och löser upp fett
Organisk alkali 5-15 % Höjer –värdet till en för tvätten gynnsam nivå
Glycoleter 5-15 % Löser upp fettsmuts

 pH

Produkt pH ca 12.5 (starkt alkaliskt)
Brukslösningens pH ca 11.5 (starkt alkaliskt)

Förvaring

I varmt lager, över + 5oC. Förvaringstid 5 år från tillverkningsdatumet.

Tillverkningsland

Finland

Miljöpåverkan

Tensiderna nedbryts snabbt biologiskt i avloppsvattenhanteringen. De övriga råvarorna är miljöanpassade. Tomma, ursköljda kärl kan användas som material eller som energiråvara. Transportförpackningar av oblekt wellpapp som kan återvinnas.

Instruktioner för bortskaffande av tomma förpackningar

På KiiltoCleans produktförpackningar finns en märkning som anger den bortskaffningsmetod som rekommenderas för återstående produkter och tomma produktförpackningar. Instruktionerna har förberetts i enlighet med förpackningsmaterialet och produkttypen. Det finns separata bortskaffningsinstruktioner för varje typ.

kierrätys

Ytterligare information:

1. Kommunal avfallshanteringsmyndighet

2. KiiltoClean Oy / produktvägledning

DI/M

Torra produkter är vanligtvis lämpliga att ta till en soptipp tillsammans med vanligt hushållsavfall. Flytande produkter ska bortskaffas enligt en avfallshanteringsplan som har godkänts av en avfallshanteringsmyndighet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 080410 – avfall bestående av lim och tätningsmassor med undantag för sådant som faller under 080409. EWC-avfallskod 080112 – avfall bestående av färg och lack med undantag för sådant som faller under 080111.

LI/M

Mindre mängder av produkten ska torkas utomhus. Stora mängder ska föras till en kommunal insamlingspunkt för farligt avfall. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 070704 – övriga organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.

P1/K

Mindre mängder av produkten kan föras till en soptipp. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P1/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P2/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P3/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Produkten får inte neutraliseras med syra. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P4/Am

Produkten ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma, trycklösa behållare ska föras till en insamlingspunkt för små metallföremål. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

PL/A

Produkten och förpackningen ska föras till en insamlingspunkt för blandavfall.

EWC-avfallskod 200130 – rengöringsmedel med undantag för dem som faller under 200129.

Related Products

© KiiltoClean Oy
Turku
P.O. Box 157, FI-20101 TURKU FINLAND
Tel. +358 207 710 400 (Vardags 8-16 UTC+2)
Fax +358 207 710 402