Product image

Kiilto 10 Universum

ALLRENGÖRINGSMEDEL

Användningsområde

För underhållsstädning på alla ytor som tål vatten. För tvätt och rengöring av bonade och obonade golvytor. För ibruktagningsrengöring av nya PUR-behandlade golv. För grundlig rengöring av möbler. Kan också användas i våta utrymmen och för diskning.

Egenskaper

Mycket brett användningsområde. Genom att ändra doseringen lämpar sig medlet både för underhållsstädning och grundlig städning manuellt och maskinellt. Effektivt oberoende av pH-värde. Oparfymerade 10 Universum lämpar sig också för livsmedelslokaler. Minskar uppkomsten av avlagringar. Produkten har beviljats det nordiska miljömärket.

Förpackningsstorlek / Kod / GTIN

6 x 1 l T6020.001 6417964980486
3 x 5 l T6020.005 6417964980479
Pikto Pikto Pikto Pikto Pikto

Användningsområde

För underhållsstädning på alla ytor som tål vatten. För tvätt och rengöring av bonade och obonade golvytor. För ibruktagningsrengöring av nya PUR-behandlade golv. För grundlig rengöring av möbler. Kan också användas i våta utrymmen och för diskning.

Egenskaper

Mycket brett användningsområde. Genom att ändra doseringen lämpar sig medlet både för underhållsstädning och grundlig städning manuellt och maskinellt. Effektivt oberoende av pH-värde. Oparfymerade 10 Universum lämpar sig också för livsmedelslokaler. Minskar uppkomsten av avlagringar. Produkten har beviljats det nordiska miljömärket.

Bruksanvisning

Blanda lösningen enligt anvisningen och användningsändamålet. Rengör ytorna och skölj vid behov.
• 0,4–1,2 ml/1 l vatten – underhållsstädning
• 6 ml/1 l vatten – yttvätt och rengöring
• 10 ml/1 l vatten – för ingrodd smuts

Varudeklaration

Aktivt ämne Egenskap
Nonjonaktiva tensider 5–15 % Minskar vattnets ytspänning och lösgör smuts
Polykarboxylater < 5 % Dispergerar smuts
Parfym  

Utseende och doft

Färgad parfymerad vätska

pH

Koncentratets pH ca 10,5
Brukslösningens pH ca 8,3–9,7

Förvaring

Varmt lager.

Tillverkningsland

Finland

 

 

Instruktioner för bortskaffande av tomma förpackningar

På KiiltoCleans produktförpackningar finns en märkning som anger den bortskaffningsmetod som rekommenderas för återstående produkter och tomma produktförpackningar. Instruktionerna har förberetts i enlighet med förpackningsmaterialet och produkttypen. Det finns separata bortskaffningsinstruktioner för varje typ.

kierrätys

Ytterligare information:

1. Kommunal avfallshanteringsmyndighet

2. KiiltoClean Oy / produktvägledning

DI/M

Torra produkter är vanligtvis lämpliga att ta till en soptipp tillsammans med vanligt hushållsavfall. Flytande produkter ska bortskaffas enligt en avfallshanteringsplan som har godkänts av en avfallshanteringsmyndighet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 080410 – avfall bestående av lim och tätningsmassor med undantag för sådant som faller under 080409. EWC-avfallskod 080112 – avfall bestående av färg och lack med undantag för sådant som faller under 080111.

LI/M

Mindre mängder av produkten ska torkas utomhus. Stora mängder ska föras till en kommunal insamlingspunkt för farligt avfall. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 070704 – övriga organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.

P1/K

Mindre mängder av produkten kan föras till en soptipp. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P1/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P2/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P3/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Produkten får inte neutraliseras med syra. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P4/Am

Produkten ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma, trycklösa behållare ska föras till en insamlingspunkt för små metallföremål. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

PL/A

Produkten och förpackningen ska föras till en insamlingspunkt för blandavfall.

EWC-avfallskod 200130 – rengöringsmedel med undantag för dem som faller under 200129.

Related Products

© KiiltoClean Oy
Turku
P.O. Box 157, FI-20101 TURKU FINLAND
Tel. +358 207 710 400 (Vardags 8-16 UTC+2)
Fax +358 207 710 402