Product image

Kiilto Alltop

SVAGT ALKALISKT ALLRENGÖRINGSMEDEL FÖR MANUELLA OCH MASKINELLA METODER

Användningsområde

För rengöring av alla ytor som tål vatten t.ex. målade ytor, ytor av plast, stål. Lämpar sig ypperligt till tvättutrymmen o.dyl. med mycket smuts. Även för tvätt av glasytor.

Egenskaper

Färglöst och drygt koncentrat med en fräsch doft. Genom att anpassa doseringen lämpar sig produkten såväl för rengöring av hårt smutsade ytor som för användning vid regelbunden städning. Lämpar sig också för att avlägsna fett och ingrodd smuts. Fungerar även utmärkt i sanitetsutrymmen. Innehåller inga färgämnen eller konserveringsmedel. Även som oparymerad.

Förpackningsstorlek / Kod / GTIN

6 x 1 l 410621 6412604106219
3 x 5 l 410623 6412604106233
Pikto Pikto Pikto Pikto Pikto
pH 9,5

Användningsområde

För rengöring av alla ytor som tål vatten t.ex. målade ytor, ytor av plast, stål. Lämpar sig ypperligt till tvättutrymmen o.dyl. med mycket smuts. Även för tvätt av glasytor.

Egenskaper

Färglöst och drygt koncentrat med en fräsch doft. Genom att anpassa doseringen lämpar sig produkten såväl för rengöring av hårt smutsade ytor som för användning vid regelbunden städning. Lämpar sig också för att avlägsna fett och ingrodd smuts. Fungerar även utmärkt i sanitetsutrymmen. Innehåller inga färgämnen eller konserveringsmedel. Även som oparymerad.

Bruksanvisning

Underhållsstädning: 0,5-1 ml / 1 l vatten (då vattnets hårdhet är 0-6odH). Ytorna rengörs. Minimidosering kräver ingen sköljning.
Svåra objekt: 4-10 ml/1 l vatten. Skölning. Låt verka 5-10 min., vilket underlättar avlägsnande av smuts.
Fönstertvätt: 1 ml/1 l vattten.
Textiltvätt: 40-100 ml/3 kg tvätt

Varudeklaration

Aktivt ämne Egenskap
Anjoniska tensider < 5 % Minskar vattnets ytspänning och avlägsnar smuts
Polykarboxylat < 5 % Minskar vattnets ytspänning och avlägsnar smuts
Nonjoniska tensider 5-15 % Minskar vattnets ytspänning och avlägsnar smuts
Parfym Gör arbetet behagligare.

Tendiderna är i enlighet med EU-direktiven.

pH

Produktens pH 9,5
Brukslösningens pH (1ml/1 l) ca 8,0

Förvaring

I varmt lager. Kan förvaras 5 år från tillverkningsdatum.

Tillverkningsland

Finland

Miljöpåverkan

Produkten är biologiskt nedbrytningsbar.

Instruktioner för bortskaffande av tomma förpackningar

På KiiltoCleans produktförpackningar finns en märkning som anger den bortskaffningsmetod som rekommenderas för återstående produkter och tomma produktförpackningar. Instruktionerna har förberetts i enlighet med förpackningsmaterialet och produkttypen. Det finns separata bortskaffningsinstruktioner för varje typ.

kierrätys

Ytterligare information:

1. Kommunal avfallshanteringsmyndighet

2. KiiltoClean Oy / produktvägledning

DI/M

Torra produkter är vanligtvis lämpliga att ta till en soptipp tillsammans med vanligt hushållsavfall. Flytande produkter ska bortskaffas enligt en avfallshanteringsplan som har godkänts av en avfallshanteringsmyndighet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 080410 – avfall bestående av lim och tätningsmassor med undantag för sådant som faller under 080409. EWC-avfallskod 080112 – avfall bestående av färg och lack med undantag för sådant som faller under 080111.

LI/M

Mindre mängder av produkten ska torkas utomhus. Stora mängder ska föras till en kommunal insamlingspunkt för farligt avfall. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 070704 – övriga organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.

P1/K

Mindre mängder av produkten kan föras till en soptipp. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P1/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P2/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P3/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Produkten får inte neutraliseras med syra. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P4/Am

Produkten ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma, trycklösa behållare ska föras till en insamlingspunkt för små metallföremål. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

PL/A

Produkten och förpackningen ska föras till en insamlingspunkt för blandavfall.

EWC-avfallskod 200130 – rengöringsmedel med undantag för dem som faller under 200129.

Related Products

© KiiltoClean Oy
Turku
P.O. Box 157, FI-20101 TURKU FINLAND
Tel. +358 207 710 400 (Vardags 8-16 UTC+2)
Fax +358 207 710 402