Product image

Kiilto C4 Max

STARKT ALKALISKT RENGÖRINGSMEDEL FÖR MANUELLA OCH MASKINELLA METODERTEN

Användningsområde

Rengöringsmedel för utvecklat för borttagning av besvärlig fastsittande smuts. För alkalitåliga ytor t.ex. inom industri, simmhallar, kök, afffärscenter.

Egenskaper

Klar oparfymerad vätska. Effektiv och snabbverkande. Lågskummande. Varmt vatten höjer effektiviteten. Formulerat för högsta funktion även i hårt vatten och saltvatten.

Förpackningstorlek / kod / GTIN 

3 x 5 l 41013 6438160410133
Pikto Pikto Pikto Pikto
pH 13

Användningsområde

Rengöringsmedel för utvecklat för borttagning av besvärlig fastsittande smuts. För alkalitåliga ytor t.ex. inom industri, simmhallar, kök, afffärscenter.

Egenskaper

Klar oparfymerad vätska. Effektiv och snabbverkande. Lågskummande. Varmt vatten höjer effektiviteten. Formulerat för högsta funktion även i hårt vatten och saltvatten.

Bruksanvisning

Daglig rengöring 1-5 ml / 1 l vatten.
Kombiskurmaskin 1-5 ml / 1 l vatten
Verkstäder / normal smuts 0,1-0,15 dl / 1 l vatten
Fet och djupt sittande smuts 0,2-1 dl / 1 l vatten
Högtrycksutrustning 1-10%

Lägg ut brukslösning, låt den verka 1-3 minuter, skura och skölj. Kontrollera dosering, verkningstid och vattentemperatur när smutsen sitter hårt.

Notera

Ömtåliga målade, metallegeringar och gummiytor på sådana är det lämpligt att testa så ytan tål medel och dosering.

Varudeklaration

Aktiva ingredienser                                Funktion
 Miljöanpassad komplexbildare < 5%  Mjukgör vatten och motverkar utfällningar
 Glykoletrar 5-15%  Löser upp fett, olja och polish
 Nonjoniska tensider 5-15%  Mjukgör vatten och avlägsnar djupt sittande smuts
 Oorganiska och organiska alkalier < 5 %  Förstärker rengöringseffekten

pH

Produkt pH 13,0
Brukslösning pH (25 ml/5 l) 12,0

Storage

Varmlager. Se bäst före-datum på förpackningen.

Tillverkningsland

Finland

Miljöpåverkan

Tensiderna i produkten följer EU-direktiven

Spill/Smutsvatten

Små mänder hanterar reningsverken. Förpackningar, emballage – tomma och ursköljda används de med fördel som råvara eller bränsle.
Kartonger är tillverkade av återvunnen korrugerad papp.

Instruktioner för bortskaffande av tomma förpackningar

På KiiltoCleans produktförpackningar finns en märkning som anger den bortskaffningsmetod som rekommenderas för återstående produkter och tomma produktförpackningar. Instruktionerna har förberetts i enlighet med förpackningsmaterialet och produkttypen. Det finns separata bortskaffningsinstruktioner för varje typ.

kierrätys

Ytterligare information:

1. Kommunal avfallshanteringsmyndighet

2. KiiltoClean Oy / produktvägledning

DI/M

Torra produkter är vanligtvis lämpliga att ta till en soptipp tillsammans med vanligt hushållsavfall. Flytande produkter ska bortskaffas enligt en avfallshanteringsplan som har godkänts av en avfallshanteringsmyndighet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 080410 – avfall bestående av lim och tätningsmassor med undantag för sådant som faller under 080409. EWC-avfallskod 080112 – avfall bestående av färg och lack med undantag för sådant som faller under 080111.

LI/M

Mindre mängder av produkten ska torkas utomhus. Stora mängder ska föras till en kommunal insamlingspunkt för farligt avfall. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 070704 – övriga organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.

P1/K

Mindre mängder av produkten kan föras till en soptipp. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P1/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P2/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P3/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Produkten får inte neutraliseras med syra. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P4/Am

Produkten ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma, trycklösa behållare ska föras till en insamlingspunkt för små metallföremål. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

PL/A

Produkten och förpackningen ska föras till en insamlingspunkt för blandavfall.

EWC-avfallskod 200130 – rengöringsmedel med undantag för dem som faller under 200129.

Related Products

© KiiltoClean Oy
Turku
P.O. Box 157, FI-20101 TURKU FINLAND
Tel. +358 207 710 400 (Vardags 8-16 UTC+2)
Fax +358 207 710 402