Product image

Kiilto Biorine

BIOLOGISKT RENGÖRINGSMEDEL FÖR SANITETSUTRYMMEN

Användningsområde

För rengöring och luktborttagning i utrymmen med obehaglig lukt. Lämpar sig bl.a. för toaletter och sanitetsutrymmen, offentliga kommunikationsmedel, portgångar, gångtunnlar, parkeringshus och avfallskärl. Bör inte användas i hälsovårdslokaler. Rengöring för hand rekommenderas.

Egenskaper

Kiilto Biorine innehåller bl.a. mikrober som bryter ned urea. Produkten har en angenäm doft, rengör effektivt och håller lukten borta länge. Tar bort lukter som orsakats av människor eller djur, t.ex. svett, urin, avföring och kräkningar.

Förpackningsstorlek / Kod / GTIN

6 x 1 l T7091.001 6417964709117
Pikto Pikto Pikto
pH 6,5

Användningsområde

För rengöring och luktborttagning i utrymmen med obehaglig lukt. Lämpar sig bl.a. för toaletter och sanitetsutrymmen, offentliga kommunikationsmedel, portgångar, gångtunnlar, parkeringshus och avfallskärl. Bör inte användas i hälsovårdslokaler. Rengöring för hand rekommenderas.

Egenskaper

Kiilto Biorine innehåller bl.a. mikrober som bryter ned urea. Produkten har en angenäm doft, rengör effektivt och håller lukten borta länge. Tar bort lukter som orsakats av människor eller djur, t.ex. svett, urin, avföring och kräkningar.

Bruksanvisning

Första gången du använder Kiilto Biorine ska du använda doseringen för första behandling. Upprepa den första behandlingen vid behov. Därefter kan du välja doseringen för underhållsstädning. Fukttorka ytorna. Blanda den mängd du behöver på en dag. Om du tvingas använda alkaliska, sura eller desinficerande rengöringsmedel vid städningen ska du upprepa den första behandlingen och sedan fortsätta med doseringen för underhållsstädning. Om du använder Kiilto Biorine sporadiskt för luktborttagning ska du välja doseringen för första behandling. Bred ut medlet. Medlet ska inte sköljas bort. Kiilto Biorine får inte blandas med andra rengöringsmedel. Omskakas före användning.

Första behandling och engångsbehandling: 30 ml/1 l vatten
Underhållsstädning 4–8 ml/1 l vatten

Varudeklaration

Aktivt ämne Egenskap
Nonjonaktiva och anjoniska tensider < 5 % Minskar vattnets ytspänning och lösgör smuts.
Parfym  
Metylisotiazolinon Konserveringsmedel
Benzisotiazolinon Konserveringsmedel

Utseende och doft

Färgad, parfymerad vätska.

pH

Koncentratets pH ca 6,5
Brukslösningens pH ca 7

Förvaring

Varmt lager. Hållbart ett år från tillverkningsdagen.

Tillverkningsland

Finland

Instruktioner för bortskaffande av tomma förpackningar

På KiiltoCleans produktförpackningar finns en märkning som anger den bortskaffningsmetod som rekommenderas för återstående produkter och tomma produktförpackningar. Instruktionerna har förberetts i enlighet med förpackningsmaterialet och produkttypen. Det finns separata bortskaffningsinstruktioner för varje typ.

kierrätys

Ytterligare information:

1. Kommunal avfallshanteringsmyndighet

2. KiiltoClean Oy / produktvägledning

DI/M

Torra produkter är vanligtvis lämpliga att ta till en soptipp tillsammans med vanligt hushållsavfall. Flytande produkter ska bortskaffas enligt en avfallshanteringsplan som har godkänts av en avfallshanteringsmyndighet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 080410 – avfall bestående av lim och tätningsmassor med undantag för sådant som faller under 080409. EWC-avfallskod 080112 – avfall bestående av färg och lack med undantag för sådant som faller under 080111.

LI/M

Mindre mängder av produkten ska torkas utomhus. Stora mängder ska föras till en kommunal insamlingspunkt för farligt avfall. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 070704 – övriga organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.

P1/K

Mindre mängder av produkten kan föras till en soptipp. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P1/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P2/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P3/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Produkten får inte neutraliseras med syra. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P4/Am

Produkten ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma, trycklösa behållare ska föras till en insamlingspunkt för små metallföremål. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

PL/A

Produkten och förpackningen ska föras till en insamlingspunkt för blandavfall.

EWC-avfallskod 200130 – rengöringsmedel med undantag för dem som faller under 200129.

Related Products

© KiiltoClean Oy
Turku
P.O. Box 157, FI-20101 TURKU FINLAND
Tel. +358 207 710 400 (Vardags 8-16 UTC+2)
Fax +358 207 710 402