Product image

Kiilto Jiffy

SVAGT BASISKT ALLRENGÖRINGSMEDEL

Användningsområde

För rengöring och fläckborttagning av alla hårda ytor. Lämpar sig också för textilytor.

Egenskaper

Kiilto Jiffy är ett svagt basiskt och mångsidigt användbart allrengöringsmedel. Lämpar sig bra för tvätt och fläckborttagning av möbler (pulpeter, laminatdörrar osv.). Utmärkt för borttagning av fläckar på textilytor och tvätt med trycksköljningsmaskin.

Förpackningsstorlek / Kod / GTIN

6 x 1 l T7406.001 6411517406010
3 x 5 l T7406.005 6411517406058
Pikto Pikto Pikto Pikto Pikto

Användningsområde

För rengöring och fläckborttagning av alla hårda ytor. Lämpar sig också för textilytor.

Egenskaper

Kiilto Jiffy är ett svagt basiskt och mångsidigt användbart allrengöringsmedel. Lämpar sig bra för tvätt och fläckborttagning av möbler (pulpeter, laminatdörrar osv.). Utmärkt för borttagning av fläckar på textilytor och tvätt med trycksköljningsmaskin.

Bruksanvisning

Dosering för underhållsstädning 1–5 ml/1 l vatten
Dosering för fläckborttagning på textilytor 100 ml/1l vatten. Spraya på fläcken och tryck med en ren, fuktad handduk.
Dosering för tvätt av textilytor med trycksköljningsmaskin 5–10 ml/1 l vatten.
Tvätt av möbler (pulpeter, laminatdörrar o.d.) 5 ml/1 l vatten.
Rengöring av båtar på insidan 10 ml/1 l och på utsidan 50 ml/1 l vatten.

Varudeklaration

Aktivt ämne Egenskap
Nonjonaktiva tensider 5–15 % Minskar vattnets ytspänning och lösgör smuts.
Fosfat < 5 % Mjukar upp vattnet
Parfym  

Utseende och doft

Grön, parfymerad vätska.

pH

Koncentratets pH ca 10
Brukslösningens pH ca 9

Förvaring

Varmt lager.

Tillverkningsland

Finland

Instruktioner för bortskaffande av tomma förpackningar

På KiiltoCleans produktförpackningar finns en märkning som anger den bortskaffningsmetod som rekommenderas för återstående produkter och tomma produktförpackningar. Instruktionerna har förberetts i enlighet med förpackningsmaterialet och produkttypen. Det finns separata bortskaffningsinstruktioner för varje typ.

kierrätys

Ytterligare information:

1. Kommunal avfallshanteringsmyndighet

2. KiiltoClean Oy / produktvägledning

DI/M

Torra produkter är vanligtvis lämpliga att ta till en soptipp tillsammans med vanligt hushållsavfall. Flytande produkter ska bortskaffas enligt en avfallshanteringsplan som har godkänts av en avfallshanteringsmyndighet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 080410 – avfall bestående av lim och tätningsmassor med undantag för sådant som faller under 080409. EWC-avfallskod 080112 – avfall bestående av färg och lack med undantag för sådant som faller under 080111.

LI/M

Mindre mängder av produkten ska torkas utomhus. Stora mängder ska föras till en kommunal insamlingspunkt för farligt avfall. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 070704 – övriga organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.

P1/K

Mindre mängder av produkten kan föras till en soptipp. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P1/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P2/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P3/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Produkten får inte neutraliseras med syra. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P4/Am

Produkten ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma, trycklösa behållare ska föras till en insamlingspunkt för små metallföremål. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

PL/A

Produkten och förpackningen ska föras till en insamlingspunkt för blandavfall.

EWC-avfallskod 200130 – rengöringsmedel med undantag för dem som faller under 200129.

Related Products

© KiiltoClean Oy
Turku
P.O. Box 157, FI-20101 TURKU FINLAND
Tel. +358 207 710 400 (Vardags 8-16 UTC+2)
Fax +358 207 710 402