Product image

Kiilto Superquick Spurt

BRUKSKLART ALLRENGÖRINGSMEDEL

Användningsområde

Allrengöringsmedel för alla vattentåliga ytor, även för polishytor och målade ytor. Avlägsnar effektivt fettfläckar, t.ex. fingeravtryck. Rengör effektivt stålytor och glas- och spegelytor. Lämpar sig för Quick-metoden, dvs. SHS-rengöring av polishytor.

Egenskaper

Snabbt och lätt att använda, behöver ej sköljas. Ytan torkar snabbt. Behagligt doftande vätska. Vid regelbunden användning blir ytan smutsavvisande och antistatisk. Lämnar inga ränder eller gråa hinnor på glas- eller stålytor. Dryg förpackning.

Förpackningsstorlek / Kod / GTIN

6 x 750 ml 410462 6417964481105
Pikto Pikto Pikto Pikto

Användningsområde

Allrengöringsmedel för alla vattentåliga ytor, även för polishytor och målade ytor. Avlägsnar effektivt fettfläckar, t.ex. fingeravtryck. Rengör effektivt stålytor och glas- och spegelytor. Lämpar sig för Quick-metoden, dvs. SHS-rengöring av polishytor.

Egenskaper

Snabbt och lätt att använda, behöver ej sköljas. Ytan torkar snabbt. Behagligt doftande vätska. Vid regelbunden användning blir ytan smutsavvisande och antistatisk. Lämnar inga ränder eller gråa hinnor på glas- eller stålytor. Dryg förpackning.

Bruksanvisning

Plana ytor: Produkten sprejas som sådan på ytan som skall rengöras eller på städduken varefter ytan torkas ren och torr. Behöver ej sköljas.

Golvytor: Sprejas direkt på fläcken och ytan torkas t.ex. med en lätt fuktig mopp. Spreja SuperQuick Spurt som sådant på moppat golv och rengör omedelbart med Aramis Junior och en rengörande rondell. Behöver ej sköljas.

 

 

 

Förvaring

Se bäst före-datum på förpackningen.

Miljöpåverkan

Biologiskt lätt nedbrytbar.

Tillverkningsland

Finland

Instruktioner för bortskaffande av tomma förpackningar

På KiiltoCleans produktförpackningar finns en märkning som anger den bortskaffningsmetod som rekommenderas för återstående produkter och tomma produktförpackningar. Instruktionerna har förberetts i enlighet med förpackningsmaterialet och produkttypen. Det finns separata bortskaffningsinstruktioner för varje typ.

kierrätys

Ytterligare information:

1. Kommunal avfallshanteringsmyndighet

2. KiiltoClean Oy / produktvägledning

DI/M

Torra produkter är vanligtvis lämpliga att ta till en soptipp tillsammans med vanligt hushållsavfall. Flytande produkter ska bortskaffas enligt en avfallshanteringsplan som har godkänts av en avfallshanteringsmyndighet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 080410 – avfall bestående av lim och tätningsmassor med undantag för sådant som faller under 080409. EWC-avfallskod 080112 – avfall bestående av färg och lack med undantag för sådant som faller under 080111.

LI/M

Mindre mängder av produkten ska torkas utomhus. Stora mängder ska föras till en kommunal insamlingspunkt för farligt avfall. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 070704 – övriga organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.

P1/K

Mindre mängder av produkten kan föras till en soptipp. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P1/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P2/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P3/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Produkten får inte neutraliseras med syra. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P4/Am

Produkten ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma, trycklösa behållare ska föras till en insamlingspunkt för små metallföremål. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

PL/A

Produkten och förpackningen ska föras till en insamlingspunkt för blandavfall.

EWC-avfallskod 200130 – rengöringsmedel med undantag för dem som faller under 200129.

Related Products

© KiiltoClean Oy
Turku
P.O. Box 157, FI-20101 TURKU FINLAND
Tel. +358 207 710 400 (Vardags 8-16 UTC+2)
Fax +358 207 710 402