Product image

Kiilto Sanitop

SURT RENGÖRINGSMEDEL FÖR MANUELLA METODER

Användningsområde

För rengöring av alla ytor som tål sura medel, t.ex. kakel, sanitetsporslin, rostfritt stål samt för att förhindra och avlägsna fällningar.

Egenskaper

Dröjer kvar även på vertikala ytor. Daglig användning av den utspädda lösningen förhindrar bildning av fällningar, gör ytorna blanka och avlägsnar lukter. Avlägsnar outspädd fällningar, avlagringar av kalk och rost.

 

Förpackningsstorlek / Kod / GTIN

6 x 1 l 410601 6412604106011
3 x 5 l 410603 6412604106035
Pikto Pikto Pikto
pH 3

Användningsområde

För rengöring av alla ytor som tål sura medel, t.ex. kakel, sanitetsporslin, rostfritt stål samt för att förhindra och avlägsna fällningar.

Egenskaper

Dröjer kvar även på vertikala ytor. Daglig användning av den utspädda lösningen förhindrar bildning av fällningar, gör ytorna blanka och avlägsnar lukter. Avlägsnar outspädd fällningar, avlagringar av kalk och rost.

Bruksanvisning

Underhållsstädning: 1-4 ml / 1 l vatten.Låt verka i 10-15 min, gnugga och skölj. Effekten vid borttagning av fällningar ökar med doseringen. Använd doseringspumpen eller korken av en 1 liters flaskan, som rymmer 10 ml, när du späder ut produkten.

Varudeklaration

Aktivt ämne Egenskap
Katjoniska tensider < 5 % Förhindrar mikrobtillväxt
Anjoniska tensider < 5 % Minskar vattnets ytspänning och avlägsnar smuts
Karboxylat < 5 % Mjukar upp vattnet
Karboxylsyror 5-15 % Avlägsnar fällningar

Tensiderna är i enlighet med EU-direktiven.

pH

Produktens pH 3,0
Brukslösningens pH (1 ml/1 l) ca 4,5

Förvaring

I varmt lager. Kan förvaras 5 år från tillverkningsdatum.

Tillverkningsland

Finland

 

 

Instruktioner för bortskaffande av tomma förpackningar

På KiiltoCleans produktförpackningar finns en märkning som anger den bortskaffningsmetod som rekommenderas för återstående produkter och tomma produktförpackningar. Instruktionerna har förberetts i enlighet med förpackningsmaterialet och produkttypen. Det finns separata bortskaffningsinstruktioner för varje typ.

kierrätys

Ytterligare information:

1. Kommunal avfallshanteringsmyndighet

2. KiiltoClean Oy / produktvägledning

DI/M

Torra produkter är vanligtvis lämpliga att ta till en soptipp tillsammans med vanligt hushållsavfall. Flytande produkter ska bortskaffas enligt en avfallshanteringsplan som har godkänts av en avfallshanteringsmyndighet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 080410 – avfall bestående av lim och tätningsmassor med undantag för sådant som faller under 080409. EWC-avfallskod 080112 – avfall bestående av färg och lack med undantag för sådant som faller under 080111.

LI/M

Mindre mängder av produkten ska torkas utomhus. Stora mängder ska föras till en kommunal insamlingspunkt för farligt avfall. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 070704 – övriga organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.

P1/K

Mindre mängder av produkten kan föras till en soptipp. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P1/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P2/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P3/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Produkten får inte neutraliseras med syra. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P4/Am

Produkten ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma, trycklösa behållare ska föras till en insamlingspunkt för små metallföremål. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

PL/A

Produkten och förpackningen ska föras till en insamlingspunkt för blandavfall.

EWC-avfallskod 200130 – rengöringsmedel med undantag för dem som faller under 200129.

Related Products

© KiiltoClean Oy
Turku
P.O. Box 157, FI-20101 TURKU FINLAND
Tel. +358 207 710 400 (Vardags 8-16 UTC+2)
Fax +358 207 710 402