Product image

Kiilto Base Total

INTENSIV POLISHBORTTAGARE FÖR GOLV

Användningsområde

Kiilto Base Total kan användas för borttagning av golvpolish på alkalitåliga golvmaterial. Särskilt lämplig för borttagning av flera lager polish och svåravlägsnade polishlager. Ej lämplig för linoleumgolv.

Egenskaper

Kiilto Base Total är en högeffektiv, lågskummande polishborttagare med mild doft. Produkten kräver noggrann sköljning.

Förpackningsstorlek / Kod / GTIN

3 x 5l 41085 6417964410853
Pikto Pikto Pikto Pikto
pH 14

Användningsområde

Kiilto Base Total kan användas för borttagning av golvpolish på alkalitåliga golvmaterial. Särskilt lämplig för borttagning av flera lager polish och svåravlägsnade polishlager. Ej lämplig för linoleumgolv.

Egenskaper

Kiilto Base Total är en högeffektiv, lågskummande polishborttagare med mild doft. Produkten kräver noggrann sköljning.

Bruksanvisning

Dosering för borttagning av golvpolish: 0,2 - 1 dl/1 l vatten. Blanda medlet med kallt vatten och sprid lösningen över golvet. Låt verka i 5 minuter. Rengör ytan med en golvskurmaskin eller skura med ett slipande skurredskap och sug upp den smutsiga lösningen. Skölj ytan grundligt och låt torka före polering med polermedlet Kiilto Silk.

Varudeklaration 

Aktivt ämne Egenskap
 Icke-joniska och amfotera tensider <5%  Minskar vattnets ytspänning och emulgerar golvpolish
 Tvål <5% Minskar skumbildning

Utseende och doft

Gulaktig, luktlös vätska.

pH

pH av koncentratet ca 14.0, pH av brukslösningen ca 12.5

Förvaring

Förvaras i varma utrymmen.

Tillverkningsland 

Finland 

Instruktioner för bortskaffande av tomma förpackningar

På KiiltoCleans produktförpackningar finns en märkning som anger den bortskaffningsmetod som rekommenderas för återstående produkter och tomma produktförpackningar. Instruktionerna har förberetts i enlighet med förpackningsmaterialet och produkttypen. Det finns separata bortskaffningsinstruktioner för varje typ.

kierrätys

Ytterligare information:

1. Kommunal avfallshanteringsmyndighet

2. KiiltoClean Oy / produktvägledning

DI/M

Torra produkter är vanligtvis lämpliga att ta till en soptipp tillsammans med vanligt hushållsavfall. Flytande produkter ska bortskaffas enligt en avfallshanteringsplan som har godkänts av en avfallshanteringsmyndighet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 080410 – avfall bestående av lim och tätningsmassor med undantag för sådant som faller under 080409. EWC-avfallskod 080112 – avfall bestående av färg och lack med undantag för sådant som faller under 080111.

LI/M

Mindre mängder av produkten ska torkas utomhus. Stora mängder ska föras till en kommunal insamlingspunkt för farligt avfall. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 070704 – övriga organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.

P1/K

Mindre mängder av produkten kan föras till en soptipp. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P1/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P2/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P3/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Produkten får inte neutraliseras med syra. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P4/Am

Produkten ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma, trycklösa behållare ska föras till en insamlingspunkt för små metallföremål. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

PL/A

Produkten och förpackningen ska föras till en insamlingspunkt för blandavfall.

EWC-avfallskod 200130 – rengöringsmedel med undantag för dem som faller under 200129.

Related Products

© KiiltoClean Oy
Turku
P.O. Box 157, FI-20101 TURKU FINLAND
Tel. +358 207 710 400 (Vardags 8-16 UTC+2)
Fax +358 207 710 402