Product image

Kiilto Care Soap

FLYTANDE TVÅL

Användningsområde

För rengöring av händerna och hela kroppen.

Egenskaper

En fräsch, flytande tvål som innehåller fuktgivande och vårdande naturliga oljor, tvättar skonsamt utan att torka huden. Efter tvätten känns huden ren, mjuk och fräsch.

Förpackningsstorlek / Kod / GTIN

6 x 500 ml 8028 6417964080285
3 x 5 l 8029 6417964080292

 

pH 5,5

Användningsområde

För rengöring av händerna och hela kroppen.

Egenskaper

En fräsch, flytande tvål som innehåller fuktgivande och vårdande naturliga oljor, tvättar skonsamt utan att torka huden. Efter tvätten känns huden ren, mjuk och fräsch.

Varudeklaration 

Aktivt ämne Egenskap
Aqua Vatten
Sodium Laureth Sulfate Väl skummande och rengörande anjoniskt ytaktivt ämne som har goda sköljegenskaper
 PEG-4 Rapeseed Amide  Nonjoniskt, skonsamt tvättande ytaktivt ämne
 Glycerin  Polyol som effektivt förebygger hudens torkande.
 Decyl Glucoside  Nonjoniskt, skonsamt tvättande ytaktivt ämne
 Cocamidopropyl Betaine  Ett milt, tvättande amfoteriskt ytaktivt ämne, som utgör ett mjukt skum samt avlägsnar elektricitet.
 Sodium Chloride  Reglerar viskositeten.
 Parfum  Fräscht doftande parfym
 Sodium Benzoate  Ämne som hindrar mikrobtillväxt.
 Potassium Sorbate  Ämne som hindrar mikrobtillväxt.
 CI 42051  Ger produkten en lätt färg, blå

Förvaring

Förvaras vid temperatur över +5oC. Förvaringstid 3 år från tillverkningsdatumet.

Miljöpåverkan

De ytaktiva ämnen sönderfaller vid avloppsvattenhanteringen. De övriga råvarorna är miljöanpassade. Tomma, ursköljda kärl kan användas antingen som material eller som energi. Transportförpackningarna av wellpapp som kan återvinnas.

Tillverkningsland

Finland 

Instruktioner för bortskaffande av tomma förpackningar

På KiiltoCleans produktförpackningar finns en märkning som anger den bortskaffningsmetod som rekommenderas för återstående produkter och tomma produktförpackningar. Instruktionerna har förberetts i enlighet med förpackningsmaterialet och produkttypen. Det finns separata bortskaffningsinstruktioner för varje typ.

kierrätys

Ytterligare information:

1. Kommunal avfallshanteringsmyndighet

2. KiiltoClean Oy / produktvägledning

DI/M

Torra produkter är vanligtvis lämpliga att ta till en soptipp tillsammans med vanligt hushållsavfall. Flytande produkter ska bortskaffas enligt en avfallshanteringsplan som har godkänts av en avfallshanteringsmyndighet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 080410 – avfall bestående av lim och tätningsmassor med undantag för sådant som faller under 080409. EWC-avfallskod 080112 – avfall bestående av färg och lack med undantag för sådant som faller under 080111.

LI/M

Mindre mängder av produkten ska torkas utomhus. Stora mängder ska föras till en kommunal insamlingspunkt för farligt avfall. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 070704 – övriga organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.

P1/K

Mindre mängder av produkten kan föras till en soptipp. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P1/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P2/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P3/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Produkten får inte neutraliseras med syra. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P4/Am

Produkten ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma, trycklösa behållare ska föras till en insamlingspunkt för små metallföremål. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

PL/A

Produkten och förpackningen ska föras till en insamlingspunkt för blandavfall.

EWC-avfallskod 200130 – rengöringsmedel med undantag för dem som faller under 200129.

Related Products

© KiiltoClean Oy
Turku
P.O. Box 157, FI-20101 TURKU FINLAND
Tel. +358 207 710 400 (Vardags 8-16 UTC+2)
Fax +358 207 710 402