Product image

Serto BioColor

TVÄTTPULVER FÖR KLÄDER

Användningsområde

För kulörtvätt enligt tvättanvisningar. Lämpar sig även för tvätt av mikrofiberdukar och moppar. Tvättemperatur 40−95°C.

Egenskaper

Bio Color är ett koncentrerat tvättpulver för kulörtvätt. Det innehåller ett färgskydd som gör att textiliernas färger hålls klara. De utvalda komponenterna i tvättpulvret garanterar en optimal tvätteffekt vid kulörtvätt. Sköljs lätt bort och är milt parfymerat. Innehåller varken färgämnen, konserveringsmedel, glansmedel, zeolit eller blekmedel.

Förpackningsstorlek / Kod / GTIN

3 x 4 kg 65110 6417964651102
1 x 8 kg 65111 6412600651119
pH 10,5

Användningsområde

För kulörtvätt enligt tvättanvisningar. Lämpar sig även för tvätt av mikrofiberdukar och moppar. Tvättemperatur 40−95°C.

Egenskaper

Bio Color är ett koncentrerat tvättpulver för kulörtvätt. Det innehåller ett färgskydd som gör att textiliernas färger hålls klara. De utvalda komponenterna i tvättpulvret garanterar en optimal tvätteffekt vid kulörtvätt. Sköljs lätt bort och är milt parfymerat. Innehåller varken färgämnen, konserveringsmedel, glansmedel, zeolit eller blekmedel.

Bruksanvisning

Dosera Bio Color enligt vattnets hårdhet och kvaliteten på tvättkläderna i tvättpulverfacket eller i en tvättboll. Vid förtvätt: dosera tvättpulvret i doseringsfacket.

Dosering

Maskinstorlek, normal smuts Huvudtvätt och vattnets hårdhet
  0−8°dH 8−14°dH >14°dH
4−5 kg, normal smuts 40 ml 55 ml 80 ml
Handtvätt/10 l vatten 25 ml 40 ml 60 ml

Densitet

950 g/liter (1 dl ˜ 95 g)

Varudeklaration 

Aktivt ämne Egenskap
Tvål < 5 % Lösgör och avlägsnar smuts samt reglerar mängden lödder under tvätten
Anjoniska tensider < 5 % Minskar vattnets ytspänning, lösgör och avlägsnar smuts
Polykarboxylater < 5 % Lösgör smuts och hindrar smutsen från att fastna på nytt på textilierna
Fosfonat < 5 % Binder de faktorer som gör vattnet hårt
Nonjoniska tensider 5–15 % Minskar vattnets ytspänning, lösgör och avlägsnar smuts
Fosfat 15-30 % Binder de faktorer som gör vattnet hårt, effektiverar tensidernas aktivitet    

Innehåller även: enzymer, CMC, PVP, silikat och parfym

pH

Tvättlösningens pH ca 10,5 (Basisk)

Miljöpåverkan

Tensiderna är biologiskt nedbrytbara och enzymerna naturprodukter. Den koncentrerade sammansättningen hos produkten minskar miljöbelastningen, behovet av förpackningsmaterial och energiförbrukningen. Innehåller ej icke-vattenlöslig zeolit.

Förvaring

Slutet i torrt utrymme.

Tillverkningsland

Finland 

Instruktioner för bortskaffande av tomma förpackningar

På KiiltoCleans produktförpackningar finns en märkning som anger den bortskaffningsmetod som rekommenderas för återstående produkter och tomma produktförpackningar. Instruktionerna har förberetts i enlighet med förpackningsmaterialet och produkttypen. Det finns separata bortskaffningsinstruktioner för varje typ.

kierrätys

Ytterligare information:

1. Kommunal avfallshanteringsmyndighet

2. KiiltoClean Oy / produktvägledning

DI/M

Torra produkter är vanligtvis lämpliga att ta till en soptipp tillsammans med vanligt hushållsavfall. Flytande produkter ska bortskaffas enligt en avfallshanteringsplan som har godkänts av en avfallshanteringsmyndighet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 080410 – avfall bestående av lim och tätningsmassor med undantag för sådant som faller under 080409. EWC-avfallskod 080112 – avfall bestående av färg och lack med undantag för sådant som faller under 080111.

LI/M

Mindre mängder av produkten ska torkas utomhus. Stora mängder ska föras till en kommunal insamlingspunkt för farligt avfall. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 070704 – övriga organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.

P1/K

Mindre mängder av produkten kan föras till en soptipp. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P1/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P2/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P3/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Produkten får inte neutraliseras med syra. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P4/Am

Produkten ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma, trycklösa behållare ska föras till en insamlingspunkt för små metallföremål. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

PL/A

Produkten och förpackningen ska föras till en insamlingspunkt för blandavfall.

EWC-avfallskod 200130 – rengöringsmedel med undantag för dem som faller under 200129.

Related Products

© KiiltoClean Oy
Turku
P.O. Box 157, FI-20101 TURKU FINLAND
Tel. +358 207 710 400 (Vardags 8-16 UTC+2)
Fax +358 207 710 402