Product image

Serto Active

KLÄDTVÄTTPULVER

Användningsområde

För vit- och kulörtvätt enligt tvättanvisningar. Tvätttemperatur 30-95 oC.

Egenskaper

Parfymfritt tvättpulver för krävande klädtvätt. Avlägsnar smuts och fläckar effektivt vid alla temperaturer. Rekommenderas ej för tvätt av ylle eller siden.

Förpackningsstorlek / Kod / GTIN

3 x 4 kg 60301 6417964603019
1 x 8 kg 65112 6412600651126
pH 10,5

Användningsområde

För vit- och kulörtvätt enligt tvättanvisningar. Tvätttemperatur 30-95 oC.

Egenskaper

Parfymfritt tvättpulver för krävande klädtvätt. Avlägsnar smuts och fläckar effektivt vid alla temperaturer. Rekommenderas ej för tvätt av ylle eller siden.

Bruksanvisning

Dosering av tvättpulver i tvättpulverfacket eller i en tvättboll beroende på vattnets hårdhet och bykkvalitén. Vid förtvätt dosera tvättpulvret i tvättpulverfacket.

Dosering

Maskinstorleken Vattnets hårdhet
  0-8 odH 8-14 odH yli 14 odH
4-5 kg Normal smuts 40 ml 55 ml 80 ml

Densitet

850 g/dm3

Varudeklaration 

Aktivt ämne Egenskap
Tvål < 5 % Lösgör och avlägsnar smuts samt reglerar löddret
Polykarboxylater < 5 % Lösgör smuts och hindrar smutsen från att fastna på nytt på textilierna
Nonjoniska tensider < 5 % Lösgör smuts
Fosfonat < 5 % Stabiliserar blekningsmedlet
Anjoniska tensider 5-15 % Lösgör smuts
Fosfat 15-30 % Mjuker upp vattnet och ökar tvätteffekten
Syrebaserade blekmedel 15-30 % Bleker tvätten och avlägsnar färgade fläckar

Innehåller också: Enzymer, optiska vitmedel, CMC, PVP, SRP.

pH

Tvättlösningens pH ca 10,5 (alkaliskt)

Miljöpåverkan

Tensiderna är biologiskt nedbrytbara, enzymerna naturprodukter. Tack vare den koncentrerade konsistensen bidrar det till att minska på miljöbelastningen, behovet av förpackningsmaterialet samt energiförbrukningen. Innehåller ej icke-vattenlöslig zeolit.

Förvaring

I torrt utrymme tättslutet.

Tillverkningsland

Finland 

Instruktioner för bortskaffande av tomma förpackningar

På KiiltoCleans produktförpackningar finns en märkning som anger den bortskaffningsmetod som rekommenderas för återstående produkter och tomma produktförpackningar. Instruktionerna har förberetts i enlighet med förpackningsmaterialet och produkttypen. Det finns separata bortskaffningsinstruktioner för varje typ.

kierrätys

Ytterligare information:

1. Kommunal avfallshanteringsmyndighet

2. KiiltoClean Oy / produktvägledning

DI/M

Torra produkter är vanligtvis lämpliga att ta till en soptipp tillsammans med vanligt hushållsavfall. Flytande produkter ska bortskaffas enligt en avfallshanteringsplan som har godkänts av en avfallshanteringsmyndighet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 080410 – avfall bestående av lim och tätningsmassor med undantag för sådant som faller under 080409. EWC-avfallskod 080112 – avfall bestående av färg och lack med undantag för sådant som faller under 080111.

LI/M

Mindre mängder av produkten ska torkas utomhus. Stora mängder ska föras till en kommunal insamlingspunkt för farligt avfall. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 070704 – övriga organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.

P1/K

Mindre mängder av produkten kan föras till en soptipp. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P1/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P2/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P3/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Produkten får inte neutraliseras med syra. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P4/Am

Produkten ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma, trycklösa behållare ska föras till en insamlingspunkt för små metallföremål. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

PL/A

Produkten och förpackningen ska föras till en insamlingspunkt för blandavfall.

EWC-avfallskod 200130 – rengöringsmedel med undantag för dem som faller under 200129.

Related Products

© KiiltoClean Oy
Turku
P.O. Box 157, FI-20101 TURKU FINLAND
Tel. +358 207 710 400 (Vardags 8-16 UTC+2)
Fax +358 207 710 402