Product image

Serto Green

TVÄTTPULVERKONCENTRAT FÖR KULÖRTVÄTT

Användningsområde

För kulörtvätt. Följ tvättinstruktionerna. Lämpar sig för tvätt av städ- och mikrofibertextiler samt andra textiler. Dosera endast hälften av den angivna dosen tvättmedel när du tvättar städtextiler. Tvättemperatur 30–95 °C.

Egenskaper

Pulveraktigt huvudtvättmedel. Innehåller färgskydd som bevarar textilernas färger. De utvalda beståndsdelarna i tvättpulvret garanterar en optimal tvätteffekt vid kulörtvätt. Lätt att skölja bort ur textilerna. Innehåller varken färgmedel, optiskt vitmedel, parfym, konserveringsmedel, zeolit eller blekmedel.

Förpackningsstorlek / Kod / GTIN

3 x 4 kg 65116 6417964651164
1 x 8 kg 65115 6417964651157

Användningsområde

För kulörtvätt. Följ tvättinstruktionerna. Lämpar sig för tvätt av städ- och mikrofibertextiler samt andra textiler. Dosera endast hälften av den angivna dosen tvättmedel när du tvättar städtextiler. Tvättemperatur 30–95 °C.

Egenskaper

Pulveraktigt huvudtvättmedel. Innehåller färgskydd som bevarar textilernas färger. De utvalda beståndsdelarna i tvättpulvret garanterar en optimal tvätteffekt vid kulörtvätt. Lätt att skölja bort ur textilerna. Innehåller varken färgmedel, optiskt vitmedel, parfym, konserveringsmedel, zeolit eller blekmedel.

Bruksanvisning

Doseras i tvättmedelsfacket. Beakta klädernas kvalitet och vattnets hårdhet vid doseringen.

Dosering

Vattnets hårdhet/odH Lätt smutsad Måttligt smutsad Mycket smutsad
  g/kg ml/kg g/kg ml/kg g/kg ml/kg
< 8 5–9 6–10

9-12

10-13 12-16 13-17
8–14 10–14 11–15 14-17 15-18 18-22 19-23
> 14 16–20 17-21 19-23 20-24 24-28 25-29

Densitet

950 g/l (1 dl=95 g)

Varudeklaration 

Aktivt ämne Egenskap
Tvål < 5 % Lösgör och tar bort smuts, reglerar skummängden under tvätt
Anjoniska tensider < 5 % Minskar vattnets ytspänning, tar bort smuts
Polykarboxylater < 5 % Hindrar smutsen från att fastna i textilerna på nytt
Fosfonat < 5 % Binder vattnets hårdhetsfaktorer
Nonjonaktiva tensider 5–15 % Minskar vattnets ytspänning, tar bort smuts
Fosfat 15–30 % Binder vattnets hårdhetsfaktorer, effektiverar tensidernas verksamhet

Innehåller också: enzymer, CMC, PVP, silikat

pH

Produktens pH ca 10,5 (Basisk)

Miljöpåverkan

Produktens tensider är biologiskt nedbrytbara. Förpackningen kan återvinnas. Tack vare pulvrets täta konsistens blir miljöbelastningen, behovet av förpackningsmaterial och energiförbrukningen mindre. Miljömärkt.

Förvaring

Förvaras tillslutet och torrt.

Tillverkningsland

Finland 

Instruktioner för bortskaffande av tomma förpackningar

På KiiltoCleans produktförpackningar finns en märkning som anger den bortskaffningsmetod som rekommenderas för återstående produkter och tomma produktförpackningar. Instruktionerna har förberetts i enlighet med förpackningsmaterialet och produkttypen. Det finns separata bortskaffningsinstruktioner för varje typ.

kierrätys

Ytterligare information:

1. Kommunal avfallshanteringsmyndighet

2. KiiltoClean Oy / produktvägledning

DI/M

Torra produkter är vanligtvis lämpliga att ta till en soptipp tillsammans med vanligt hushållsavfall. Flytande produkter ska bortskaffas enligt en avfallshanteringsplan som har godkänts av en avfallshanteringsmyndighet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 080410 – avfall bestående av lim och tätningsmassor med undantag för sådant som faller under 080409. EWC-avfallskod 080112 – avfall bestående av färg och lack med undantag för sådant som faller under 080111.

LI/M

Mindre mängder av produkten ska torkas utomhus. Stora mängder ska föras till en kommunal insamlingspunkt för farligt avfall. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 070704 – övriga organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.

P1/K

Mindre mängder av produkten kan föras till en soptipp. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P1/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P2/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P3/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Produkten får inte neutraliseras med syra. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P4/Am

Produkten ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma, trycklösa behållare ska föras till en insamlingspunkt för små metallföremål. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

PL/A

Produkten och förpackningen ska föras till en insamlingspunkt för blandavfall.

EWC-avfallskod 200130 – rengöringsmedel med undantag för dem som faller under 200129.

Related Products

© KiiltoClean Oy
Turku
P.O. Box 157, FI-20101 TURKU FINLAND
Tel. +358 207 710 400 (Vardags 8-16 UTC+2)
Fax +358 207 710 402