Product image

Kiilto Kisu

STENSKYDD

Användningsområde

Impregneringsmedel för sten- och kakelgolv samt för skydd av fogar.

Egenskaper

Impregneringsmedel som är lätt att breda ut och som bildar ett osynligt och effektivt skydd på stengolv. Lämnar ingen hinna och gör inte ytan hal. Torkar snabbt.

Förpackningsstorlek / Kod / GTIN

6 x 1 l T7423.001 6417964742312
3 x 5 l T7423.005 6417967423055

 

Pikto Pikto
pH 5

Användningsområde

Impregneringsmedel för sten- och kakelgolv samt för skydd av fogar.

Egenskaper

Impregneringsmedel som är lätt att breda ut och som bildar ett osynligt och effektivt skydd på stengolv. Lämnar ingen hinna och gör inte ytan hal. Torkar snabbt.

Bruksanvisning

Applicera ett tunt och jämnt skikt av Kiilto Kisu på torrt och rent golv. Medlet appliceras med en ren mopp eller vaxspridare. Vanligen appliceras ett skikt, men 2–3 skikt på porösa ytor. Låt torka minst 30 min. mellan gångerna. Ytornas färgnyans kan fördjupas i samband med behandlingen. En yta som behandlats med Kiilto Kisu kan inte målas, lackeras eller bonas.

Torktid under normala förhållanden ca 60 min. Lägsta arbetstemperaturen +15 °C. Dryghet 30–70 m²/l beroende på ytans poröshet.

Korrigering av yta: rengör golvet med Kiilto Teho A 100 och applicera ett skikt Kiilto Kisu på slitna ställen på den fullständigt torra ytan.

Underhållsstädning: vid normal manuell eller maskinell städning Kiilto 10 Universum eller Kiilto Teho A 100.

Sammansättning

Aktivt ämne Effekt
Metylisotiazolinon Konserveringsmedel
Benzisotiazolinon Konserveringsmedel

Utseende och doft

Klar vätska

pH

Produktens pH ca 5

Förvaring

Varmt lager

Tillverkningsland

Finland

Användnings- och miljösäkerhet

Undvik onödig kontakt med huden. Vid regelbunden användning rekommenderas skyddshandskar. Vid stänk i ögonen ska ögonen sköljas med rikligt med vatten. Kontakta läkare vid behov.

Instruktioner för bortskaffande av tomma förpackningar

På KiiltoCleans produktförpackningar finns en märkning som anger den bortskaffningsmetod som rekommenderas för återstående produkter och tomma produktförpackningar. Instruktionerna har förberetts i enlighet med förpackningsmaterialet och produkttypen. Det finns separata bortskaffningsinstruktioner för varje typ.

kierrätys

Ytterligare information:

1. Kommunal avfallshanteringsmyndighet

2. KiiltoClean Oy / produktvägledning

DI/M

Torra produkter är vanligtvis lämpliga att ta till en soptipp tillsammans med vanligt hushållsavfall. Flytande produkter ska bortskaffas enligt en avfallshanteringsplan som har godkänts av en avfallshanteringsmyndighet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 080410 – avfall bestående av lim och tätningsmassor med undantag för sådant som faller under 080409. EWC-avfallskod 080112 – avfall bestående av färg och lack med undantag för sådant som faller under 080111.

LI/M

Mindre mängder av produkten ska torkas utomhus. Stora mängder ska föras till en kommunal insamlingspunkt för farligt avfall. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 070704 – övriga organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.

P1/K

Mindre mängder av produkten kan föras till en soptipp. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P1/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P2/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P3/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Produkten får inte neutraliseras med syra. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P4/Am

Produkten ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma, trycklösa behållare ska föras till en insamlingspunkt för små metallföremål. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

PL/A

Produkten och förpackningen ska föras till en insamlingspunkt för blandavfall.

EWC-avfallskod 200130 – rengöringsmedel med undantag för dem som faller under 200129.

Related Products

© KiiltoClean Oy
Turku
P.O. Box 157, FI-20101 TURKU FINLAND
Tel. +358 207 710 400 (Vardags 8-16 UTC+2)
Fax +358 207 710 402