Product image

Kiilto Teho A 100

SVAGT ALKALISKT ALLRENGÖRINGSMEDEL

Användningsområde

För underhållsstädning av hårda ytor som nedsmutsas kraftigt. För manuell och maskinell städning. Rekommenderas för ibruktagningsrengöring och grundlig rengöring av släta gummigolv enligt separat anvisning.

Egenskaper

Kiilto Teho A 100 är svagt alkaliskt. Varmt vatten ger den bästa effekten. Produkten är oparfymerad och innehåller inga färgämnen. Kiilto Teho A 100 har beviljats det nordiska miljömärket.

Förpackningsstorlek / Kod / GTIN

6 x 1 l T7070.001 6411517070013
3 x 5 l T7070.005 6411517070051
Pikto Pikto Pikto Pikto
pH 10,5

Användningsområde

För underhållsstädning av hårda ytor som nedsmutsas kraftigt. För manuell och maskinell städning. Rekommenderas för ibruktagningsrengöring och grundlig rengöring av släta gummigolv enligt separat anvisning.

Egenskaper

Kiilto Teho A 100 är svagt alkaliskt. Varmt vatten ger den bästa effekten. Produkten är oparfymerad och innehåller inga färgämnen. Kiilto Teho A 100 har beviljats det nordiska miljömärket.

Bruksanvisning

Dosering för underhållsstädning 1–4 ml/1 l vatten enligt smutsighet.
Dosering för grundlig städning 20-40 ml/1 l vatten.
Dosering för yttvätt 6–8 ml/1 l vatten.
Dosering för ibruktagningsrengöring av gummigolv 2 dl/1 l vatten.
Ytor som eventuellt är i kontakt med livsmedel sköljs till sist med vatten.

Varudeklaration

Aktivt ämne Egenskap
Nonjonaktiva och katjoniska tensider < 5 % Minskar vattnets ytspänning och lösgör smuts.

pH

Produktens pH ca 10,5
Brukslösningens pH ca 9,5

Förvaring

I varmt lager.

Tillverkningsland

Finland

Användnings- och miljösäkerhet

Undvik onödig kontakt med huden. Vid regelbunden användning rekommenderas skyddshandskar. Vid stänk i ögonen ska ögonen sköljas med rikligt med vatten. Kontakta läkare.

 

 

Instruktioner för bortskaffande av tomma förpackningar

På KiiltoCleans produktförpackningar finns en märkning som anger den bortskaffningsmetod som rekommenderas för återstående produkter och tomma produktförpackningar. Instruktionerna har förberetts i enlighet med förpackningsmaterialet och produkttypen. Det finns separata bortskaffningsinstruktioner för varje typ.

kierrätys

Ytterligare information:

1. Kommunal avfallshanteringsmyndighet

2. KiiltoClean Oy / produktvägledning

DI/M

Torra produkter är vanligtvis lämpliga att ta till en soptipp tillsammans med vanligt hushållsavfall. Flytande produkter ska bortskaffas enligt en avfallshanteringsplan som har godkänts av en avfallshanteringsmyndighet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 080410 – avfall bestående av lim och tätningsmassor med undantag för sådant som faller under 080409. EWC-avfallskod 080112 – avfall bestående av färg och lack med undantag för sådant som faller under 080111.

LI/M

Mindre mängder av produkten ska torkas utomhus. Stora mängder ska föras till en kommunal insamlingspunkt för farligt avfall. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 070704 – övriga organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.

P1/K

Mindre mängder av produkten kan föras till en soptipp. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P1/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P2/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P3/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Produkten får inte neutraliseras med syra. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P4/Am

Produkten ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma, trycklösa behållare ska föras till en insamlingspunkt för små metallföremål. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

PL/A

Produkten och förpackningen ska föras till en insamlingspunkt för blandavfall.

EWC-avfallskod 200130 – rengöringsmedel med undantag för dem som faller under 200129.

Related Products

© KiiltoClean Oy
Turku
P.O. Box 157, FI-20101 TURKU FINLAND
Tel. +358 207 710 400 (Vardags 8-16 UTC+2)
Fax +358 207 710 402