Product image

Kiilto Caretop

GOLVRENGÖRINGS- OCH UNDERHÅLLSPRODUKT FÖR MANUELLA OCH MASKINELLA METODER

Användningsområde

För rengöring, vård och skydd av golvytor.

Egenskaper

Ljus, mjölkaktig vätska med behaglig doft. Rengör, vårdar och skyddar golvytorna. Den vårdade ytan kan poleras med HS-maskin.

Förpackningsstorlek / Kod / GTIN

3 x 5 l 410583 6412604105830

 

Pikto Pikto Pikto Pikto
pH 7,5

Användningsområde

För rengöring, vård och skydd av golvytor.

Egenskaper

Ljus, mjölkaktig vätska med behaglig doft. Rengör, vårdar och skyddar golvytorna. Den vårdade ytan kan poleras med HS-maskin.

Bruksanvisning

Avlägsna först lös smuts från golvet och rengör svårt smutsade golv.
Underhållsstädning: 2-10 ml/1 l vatten.
Även för användning med high speed polermaskiner. Använd Caretop vid behov. För övrigt Visionoil-metoden som torr städmetod och på kraftigt smutsiga ytor allrengöringsmedel t.ex. Alltop.
Skydd av porösa, icke-polishbehandlade golv: Ett skikt outspädd Caretop, som kan poleras med HS-maskin efter torkning. Lämplig för skydd av t.ex. linoleum, sten och andra porösa material, som bör behandlas för att underlätta städning men utan att använda polish på. Skikten kan avlägsnas vid behov med Optima 11 enligt bruksanvisningarna.

Observera

Skyddshandskar rekommenderas.

Varudeklaration

Aktivt ämne Egenskap
Mjukningsmedel < 5 % Gör ytan elastisk och motverkar lödder.
Nonjoniska tensider < 5 % Minskar vattnets ytspänning och avlägsnar smuts.
Vaxer < 5 % Skyddar ytan.
Zinklösa polymerer 5-15 % Skyddar och förstärker.
Parfym Motverkar tillväxt av mikrober och gör arbetet behagligt.

Tensiderna är i enlighet med EU-direktiven.

pH

Produktens pH ca 7,5
Brukslösningens pH ca 7,5

Förvaring

I varmt lager, över +5°C, i tätt tillsluten originalförpackning. Kan förvaras oöppnad ca 2 år från tillverkningsdatum.

Tillverkningsland

Finland

Miljöpåverkan

Tensiderna är biologiskt lätt nedbrytbara.

 

 

Instruktioner för bortskaffande av tomma förpackningar

På KiiltoCleans produktförpackningar finns en märkning som anger den bortskaffningsmetod som rekommenderas för återstående produkter och tomma produktförpackningar. Instruktionerna har förberetts i enlighet med förpackningsmaterialet och produkttypen. Det finns separata bortskaffningsinstruktioner för varje typ.

kierrätys

Ytterligare information:

1. Kommunal avfallshanteringsmyndighet

2. KiiltoClean Oy / produktvägledning

DI/M

Torra produkter är vanligtvis lämpliga att ta till en soptipp tillsammans med vanligt hushållsavfall. Flytande produkter ska bortskaffas enligt en avfallshanteringsplan som har godkänts av en avfallshanteringsmyndighet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 080410 – avfall bestående av lim och tätningsmassor med undantag för sådant som faller under 080409. EWC-avfallskod 080112 – avfall bestående av färg och lack med undantag för sådant som faller under 080111.

LI/M

Mindre mängder av produkten ska torkas utomhus. Stora mängder ska föras till en kommunal insamlingspunkt för farligt avfall. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 070704 – övriga organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.

P1/K

Mindre mängder av produkten kan föras till en soptipp. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P1/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P2/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P3/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Produkten får inte neutraliseras med syra. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P4/Am

Produkten ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma, trycklösa behållare ska föras till en insamlingspunkt för små metallföremål. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

PL/A

Produkten och förpackningen ska föras till en insamlingspunkt för blandavfall.

EWC-avfallskod 200130 – rengöringsmedel med undantag för dem som faller under 200129.

Related Products

© KiiltoClean Oy
Turku
P.O. Box 157, FI-20101 TURKU FINLAND
Tel. +358 207 710 400 (Vardags 8-16 UTC+2)
Fax +358 207 710 402