Product image

Kiilto Unidrop

SVAGT ALKALISKT ALLRENGÖRINGSMEDELKONCENTRAT FÖR MANUELL OCH MASKINELL RENGÖRING

Användningsområde

För rengöring av alla ytor som tål vatten – t.ex. polishbehandlade och målade ytor, glas-, spegel- och stålytor. För manuell diskning. För textiltvätt i maskin. För mopptvätt. För fläckarborttagning. Utmärkt för användning i högtryckstvättar.

Egenskaper

Ljusgul, milt parfymerad vätska. Koncentrat (> 50 % aktivhalt). Råvarorna kommer från förnyelsebara naturresurser. Mångsidigt och effektivt. Innehåller inte färgämnen. Ersätter alla neutrala och svagt basiska rengöringsmedel. En låglöddrande produkt som också lämpar sig för maskinell rengöring.

Förpackningsstorlek / Kod / GTIN

6 x 1 l 410441 6412604104413
3 x 5 l 410443 641260 4104437

 

Pikto Pikto Pikto Pikto Pikto
pH 9

Användningsområde

För rengöring av alla ytor som tål vatten – t.ex. polishbehandlade och målade ytor, glas-, spegel- och stålytor. För manuell diskning. För textiltvätt i maskin. För mopptvätt. För fläckarborttagning. Utmärkt för användning i högtryckstvättar.

Egenskaper

Ljusgul, milt parfymerad vätska. Koncentrat (> 50 % aktivhalt). Råvarorna kommer från förnyelsebara naturresurser. Mångsidigt och effektivt. Innehåller inte färgämnen. Ersätter alla neutrala och svagt basiska rengöringsmedel. En låglöddrande produkt som också lämpar sig för maskinell rengöring.

Bruksanvisning

Underhållsstädning: 0,2-1 ml / 1 l vatten, lättsmutsade ytor och maskinell rengöring.
Normalt smutsade ytor: 1 ml/1 l vatten.
Grundlig städning, hårt smutsade ytor: 2-4 ml/1 l – sköljning.
Textiltvätt: 20-59 ml/3 kg maskin.
Avlägsnande av fläckar: kan användas även outspätt –sköljning. Lämpar sig för alla tvättmetoder. Vid grundlig rengöring och avlägsnande av fläckar krävs sköljning.
I högtryckstvätt: 5 ml/5 l vatten (=0,1%)

 

Varudeklaration

Aktivt ämne Egenskap
Anjoniska tensider <  5 % Binder smutsen i tvättlösningen och reglerar löddret.
Karboxylat (citrat) 5-15 % Gör vattnet mjukare, binder järn och ger effektivt tvättresultat.
Nonjoniska tensider 15-30 % Minskar vattnets ytspänning och avlägsnar smuts.
Parfym Gör arbetet behagligare.

pH

Produktens pH ca 9
Brukslösningens pH ca 8

Förvaring

I varmt lager. Kan förvaras 5 år från tillverkningsdatum.

Tillverkningsland

Finland

 

 

Instruktioner för bortskaffande av tomma förpackningar

På KiiltoCleans produktförpackningar finns en märkning som anger den bortskaffningsmetod som rekommenderas för återstående produkter och tomma produktförpackningar. Instruktionerna har förberetts i enlighet med förpackningsmaterialet och produkttypen. Det finns separata bortskaffningsinstruktioner för varje typ.

kierrätys

Ytterligare information:

1. Kommunal avfallshanteringsmyndighet

2. KiiltoClean Oy / produktvägledning

DI/M

Torra produkter är vanligtvis lämpliga att ta till en soptipp tillsammans med vanligt hushållsavfall. Flytande produkter ska bortskaffas enligt en avfallshanteringsplan som har godkänts av en avfallshanteringsmyndighet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 080410 – avfall bestående av lim och tätningsmassor med undantag för sådant som faller under 080409. EWC-avfallskod 080112 – avfall bestående av färg och lack med undantag för sådant som faller under 080111.

LI/M

Mindre mängder av produkten ska torkas utomhus. Stora mängder ska föras till en kommunal insamlingspunkt för farligt avfall. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 070704 – övriga organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.

P1/K

Mindre mängder av produkten kan föras till en soptipp. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P1/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P2/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P3/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Produkten får inte neutraliseras med syra. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P4/Am

Produkten ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma, trycklösa behållare ska föras till en insamlingspunkt för små metallföremål. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

PL/A

Produkten och förpackningen ska föras till en insamlingspunkt för blandavfall.

EWC-avfallskod 200130 – rengöringsmedel med undantag för dem som faller under 200129.

Related Products

© KiiltoClean Oy
Turku
P.O. Box 157, FI-20101 TURKU FINLAND
Tel. +358 207 710 400 (Vardags 8-16 UTC+2)
Fax +358 207 710 402