Product image

Kiilto Coffex

RENGÖRINGSMEDEL FÖR KAFFEKOKARE

Användningsområde

För daglig rengöring av kaffekokarens kaffebehållare samt regelbunden rengöring av glas- och termoskannor. Håller kaffekokare samt kannorna klara och hygieniska och förebygger fastnande av kaffe- och mjölkföroreningar.

Egenskaper

Vitt, lättlösligt, oparfymerat, färglöst pulver. Icke-dammande, strukturen av granula-typ. Produkten är godkänd av Livsmedelsverket i Finland.

Förpackningsstorlek / Kod / GTIN

6 x 800 g 63210 6438160632108

 

pH 11

Användningsområde

För daglig rengöring av kaffekokarens kaffebehållare samt regelbunden rengöring av glas- och termoskannor. Håller kaffekokare samt kannorna klara och hygieniska och förebygger fastnande av kaffe- och mjölkföroreningar.

Egenskaper

Vitt, lättlösligt, oparfymerat, färglöst pulver. Icke-dammande, strukturen av granula-typ. Produkten är godkänd av Livsmedelsverket i Finland.

Bruksanvisning

Rengöring av glas- och termoskannor 25-50 ml/5 l vatten (ett mått = 50 ml). Använd hett vatten, låt verka i 10-15 minuter och borsta av med en mjuk borste. Skölj noggrant. Till kaffekokare med en behållare för färdigtkokt kaffe, doseras 125 ml/5 l vatten. Kaffekokare med ett tvättprogram rengörs enligt maskintillverkarens instruktioner.

 

Varudeklaration

Aktivt ämne Egenskap
Fosfat  5-15 % Mjukar upp vattnet och ökar tvätteffekten.
Natriummetasilikat 5-15 % Ökar tvätteffekten och håller pH-värdet på en gynnsam nivå för tvätten
Syrebaserat blekningsmedel 15-30 % Effektiverar rengöringen, bleker fläckar och löser upp grumligheterna.
Korrosionsinhibitor Förebygger korrosion på och mörknande av ytorna.

pH

Brukslösningens pH ca 11

Förvaring

Förvaras torrt, tätt tillslutet. Effekten bevaras minst 3 år från tillverkningsdatumet.

Tillverkningsland

Finland

 

 

Instruktioner för bortskaffande av tomma förpackningar

På KiiltoCleans produktförpackningar finns en märkning som anger den bortskaffningsmetod som rekommenderas för återstående produkter och tomma produktförpackningar. Instruktionerna har förberetts i enlighet med förpackningsmaterialet och produkttypen. Det finns separata bortskaffningsinstruktioner för varje typ.

kierrätys

Ytterligare information:

1. Kommunal avfallshanteringsmyndighet

2. KiiltoClean Oy / produktvägledning

DI/M

Torra produkter är vanligtvis lämpliga att ta till en soptipp tillsammans med vanligt hushållsavfall. Flytande produkter ska bortskaffas enligt en avfallshanteringsplan som har godkänts av en avfallshanteringsmyndighet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 080410 – avfall bestående av lim och tätningsmassor med undantag för sådant som faller under 080409. EWC-avfallskod 080112 – avfall bestående av färg och lack med undantag för sådant som faller under 080111.

LI/M

Mindre mängder av produkten ska torkas utomhus. Stora mängder ska föras till en kommunal insamlingspunkt för farligt avfall. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 070704 – övriga organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.

P1/K

Mindre mängder av produkten kan föras till en soptipp. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P1/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P2/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P3/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Produkten får inte neutraliseras med syra. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P4/Am

Produkten ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma, trycklösa behållare ska föras till en insamlingspunkt för små metallföremål. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

PL/A

Produkten och förpackningen ska föras till en insamlingspunkt för blandavfall.

EWC-avfallskod 200130 – rengöringsmedel med undantag för dem som faller under 200129.

Related Products

© KiiltoClean Oy
Turku
P.O. Box 157, FI-20101 TURKU FINLAND
Tel. +358 207 710 400 (Vardags 8-16 UTC+2)
Fax +358 207 710 402