Product image

Kiilto Grill

RENGÖRINGSMEDEL FÖR GRILLAR OCH UGNAR

Användningsområde

För rengöring av stålytorna på grillar och ugnar.

Egenskaper

Klar vätska. Innehåller varken parfym eller färgämnen. Avlägsnar effektivt stek- och baksmuts. Den goda vätningsförmågan gör att smuts effektivare kan avlägsnas.Produktens viskositet lämpar sig för användning med sprayutrustning. Akta dig för dimma som kan finfördelas in i luften.

Förpackningsstorlek / Kod / GTIN

6 x 1 l 63070 6412600630701
3 x 5 l 63055 6412600630558

 

Pikto
pH 14

Användningsområde

För rengöring av stålytorna på grillar och ugnar.

Egenskaper

Klar vätska. Innehåller varken parfym eller färgämnen. Avlägsnar effektivt stek- och baksmuts. Den goda vätningsförmågan gör att smuts effektivare kan avlägsnas.Produktens viskositet lämpar sig för användning med sprayutrustning. Akta dig för dimma som kan finfördelas in i luften.

Bruksanvisning

Vid grundlig rengöring stryks produkten direkt ut på ytor som fått kallna (max. +40°C). Som hjälpmedel rekommenderas att använda en spraypistol. Rengöringsmedlet skall verka i högst 15 min. Ytan borstas ren och smutsen torkas bort med pappersduk. Ytan sköljs väl och torkas. Även spraypistolen bör sköljas väl. För daglig rengöring och för användning i bostäder rekommenderas Pesetti Forte.

OBS!

Lämpar sig inte för rengöring av ömtåliga ytor såsom ytor av aluminium, lättmetall, målade eller emaljerade ytor. Kom ihåg den personliga skyddsutrustningen, Kiilto Grill är en starkt alkalisk produkt.

Varudeklaration

Aktivt ämne Egenskap
Nonjoniska tensider < 5 % Minskar ytspänningen, uppmjukar och avlägsnar smuts.
Natriumhydroxid 5-15 % Emulgerar fett, avlägsnar smuts och nedbryter stärkelse och protein, håller pH-värdet på en nivå som är lämplig för rengöringen.

pH

Produktens pH ca 14,0

Förvaring

Varmt lager över + 5°C, väl tillsluten i originalförpackningen. Förvaringstiden 5 år från tillverkningsdatumet.

Tillverkningsland

Finland

Miljöpåverkan

Tensiderna nedbryts snabbt biologiskt i avloppsvattenhanteringen. De övriga råvarorna är miljöanpassade. Tomma, ursköljda kärl kan användas som material eller som energiråvara. Transportförpackningar av oblekt wellpapp som kan återvinnas.

Instruktioner för bortskaffande av tomma förpackningar

På KiiltoCleans produktförpackningar finns en märkning som anger den bortskaffningsmetod som rekommenderas för återstående produkter och tomma produktförpackningar. Instruktionerna har förberetts i enlighet med förpackningsmaterialet och produkttypen. Det finns separata bortskaffningsinstruktioner för varje typ.

kierrätys

Ytterligare information:

1. Kommunal avfallshanteringsmyndighet

2. KiiltoClean Oy / produktvägledning

DI/M

Torra produkter är vanligtvis lämpliga att ta till en soptipp tillsammans med vanligt hushållsavfall. Flytande produkter ska bortskaffas enligt en avfallshanteringsplan som har godkänts av en avfallshanteringsmyndighet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 080410 – avfall bestående av lim och tätningsmassor med undantag för sådant som faller under 080409. EWC-avfallskod 080112 – avfall bestående av färg och lack med undantag för sådant som faller under 080111.

LI/M

Mindre mängder av produkten ska torkas utomhus. Stora mängder ska föras till en kommunal insamlingspunkt för farligt avfall. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 070704 – övriga organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.

P1/K

Mindre mängder av produkten kan föras till en soptipp. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P1/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P2/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P3/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Produkten får inte neutraliseras med syra. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P4/Am

Produkten ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma, trycklösa behållare ska föras till en insamlingspunkt för små metallföremål. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

PL/A

Produkten och förpackningen ska föras till en insamlingspunkt för blandavfall.

EWC-avfallskod 200130 – rengöringsmedel med undantag för dem som faller under 200129.

Related Products

© KiiltoClean Oy
Turku
P.O. Box 157, FI-20101 TURKU FINLAND
Tel. +358 207 710 400 (Vardags 8-16 UTC+2)
Fax +358 207 710 402