Product image

Kiilto MD Alu Green

DISKMEDEL FÖR ALUMINIUMKÄRL I DISKMASKINER

Användningsområde

Flytande diskmedel för rengöring av aluminiumkärl i diskmaskiner i storkök, affärer, bagerier osv.

Egenskaper

En färglös, oparfymerad vätska. Innehåller inte klorföreningar. Produktens formulering varken skadar eller fräter aluminium. Lämpar sig för användning i både hårt och mjukt vatten.

Förpackningsstorlek / Kod / GTIN

1 x 20 l 63056 6412600630566
1 x 200 l 63058 6412600630589

 

Pikto
pH 11

Användningsområde

Flytande diskmedel för rengöring av aluminiumkärl i diskmaskiner i storkök, affärer, bagerier osv.

Egenskaper

En färglös, oparfymerad vätska. Innehåller inte klorföreningar. Produktens formulering varken skadar eller fräter aluminium. Lämpar sig för användning i både hårt och mjukt vatten.

Bruksanvisning

Placera kärlen i diskkorgen med den nedsmutsade sidan mot tvättstrålarna så att vattenstrålen kan nå alla kärl. Dosering 2-3 g/1 l vatten. Vi rekommenderar sköljning med ljummet vatten före den egentliga diskningen om kärlen är extra smutsiga.

Rekommendationer för tvättemperaturer
- försköljning max. 35 ˚C
- tvättlösning ca 60 ˚C
- sköljning ca 85 ˚C

Varudeklaration

Aktivt ämne Egenskap
Nonjoniska tensider <  5 % Minskar på ytspänning, ökar alkaliernas tvätteffekt.
Natriummetasilikat <  5 % Avlägsnar smuts, emulsifierar fett, löser upp stärkelse och proteiner, skyddar ytorna mot korrosion.
Polykarboxylat <  5 % Dispergerar smuts och avlagringar.
GLDA 5-15 % Mjukar upp vattnet och ökar tvätteffekten. Förebygger uppkomsten av kalkavlagringar i diskmaskinen.
Korrosionsskyddsämnen Skyddar och hindrar att ytor mörknar.

pH

Produkt pH ca 11

Förvaring

Förvaring i originalförpackningar I temperaturer över + 10 oC. Förvaringstiden 3 år från tillverkningsdatumet.

Tillverkningsland

Finland

 

 

Instruktioner för bortskaffande av tomma förpackningar

På KiiltoCleans produktförpackningar finns en märkning som anger den bortskaffningsmetod som rekommenderas för återstående produkter och tomma produktförpackningar. Instruktionerna har förberetts i enlighet med förpackningsmaterialet och produkttypen. Det finns separata bortskaffningsinstruktioner för varje typ.

kierrätys

Ytterligare information:

1. Kommunal avfallshanteringsmyndighet

2. KiiltoClean Oy / produktvägledning

DI/M

Torra produkter är vanligtvis lämpliga att ta till en soptipp tillsammans med vanligt hushållsavfall. Flytande produkter ska bortskaffas enligt en avfallshanteringsplan som har godkänts av en avfallshanteringsmyndighet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 080410 – avfall bestående av lim och tätningsmassor med undantag för sådant som faller under 080409. EWC-avfallskod 080112 – avfall bestående av färg och lack med undantag för sådant som faller under 080111.

LI/M

Mindre mängder av produkten ska torkas utomhus. Stora mängder ska föras till en kommunal insamlingspunkt för farligt avfall. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 070704 – övriga organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.

P1/K

Mindre mängder av produkten kan föras till en soptipp. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P1/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P2/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P3/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Produkten får inte neutraliseras med syra. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P4/Am

Produkten ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma, trycklösa behållare ska föras till en insamlingspunkt för små metallföremål. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

PL/A

Produkten och förpackningen ska föras till en insamlingspunkt för blandavfall.

EWC-avfallskod 200130 – rengöringsmedel med undantag för dem som faller under 200129.

Related Products

© KiiltoClean Oy
Turku
P.O. Box 157, FI-20101 TURKU FINLAND
Tel. +358 207 710 400 (Vardags 8-16 UTC+2)
Fax +358 207 710 402