Product image

Kiilto Plusclean

STARKT ALKALISKT RENGÖRINGSMEDEL FÖR MANUELLA OCH MASKINELLA METODERTEN

Användningsområde

Allrengöringsmedel för alla vattentåliga ytor, även för polishytor och målade ytor. Lämpar sig utmärkt även för rengöring av våtrum: Avlägsnar effektivt fett och partiklar som lossnat från huden samt sminkrester, och hindrar vid regelbunden användning att avlagringar bildas. Rengör också effektivt spår av blyertspennor och färgpennor på t.ex. skolbänkar.

Egenskaper

Flytande rengöringsmedel som ej innehåller parfym eller färgämnen. Ekonomisk och effektiv. Kan användas för både manuell och maskinell rengöring.

Förpackningstorlek / kod / GTIN 

6 x 1 l 410651 6412604106516
3 x 5 l 410653 6412604106530

 

Pikto Pikto Pikto Pikto Pikto
pH 8-10

Användningsområde

Allrengöringsmedel för alla vattentåliga ytor, även för polishytor och målade ytor. Lämpar sig utmärkt även för rengöring av våtrum: Avlägsnar effektivt fett och partiklar som lossnat från huden samt sminkrester, och hindrar vid regelbunden användning att avlagringar bildas. Rengör också effektivt spår av blyertspennor och färgpennor på t.ex. skolbänkar.

Egenskaper

Flytande rengöringsmedel som ej innehåller parfym eller färgämnen. Ekonomisk och effektiv. Kan användas för både manuell och maskinell rengöring.

Bruksanvisning

Dosering vid underhållsstädning: 0,5–5 ml / 1 l vatten
Vid städning av våtrum: 50 ml / 1 l
Skölj vid behov.

Varudeklaration

Aktiva ingredienser                               
 Nonjoniska tensider
 Natriumkarbonat
 Polykarboxylat
 Miljöpåvänlig komplexämnen < 5 %
Parfym
Färgämne

pH

Produktens pH 8-10
Brukslösningens pH 8-10

Tillverkningsland

Finland

Miljöpåverkan

Biologiskt lätt nedbrytbar

Instruktioner för bortskaffande av tomma förpackningar

På KiiltoCleans produktförpackningar finns en märkning som anger den bortskaffningsmetod som rekommenderas för återstående produkter och tomma produktförpackningar. Instruktionerna har förberetts i enlighet med förpackningsmaterialet och produkttypen. Det finns separata bortskaffningsinstruktioner för varje typ.

kierrätys

Ytterligare information:

1. Kommunal avfallshanteringsmyndighet

2. KiiltoClean Oy / produktvägledning

DI/M

Torra produkter är vanligtvis lämpliga att ta till en soptipp tillsammans med vanligt hushållsavfall. Flytande produkter ska bortskaffas enligt en avfallshanteringsplan som har godkänts av en avfallshanteringsmyndighet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 080410 – avfall bestående av lim och tätningsmassor med undantag för sådant som faller under 080409. EWC-avfallskod 080112 – avfall bestående av färg och lack med undantag för sådant som faller under 080111.

LI/M

Mindre mängder av produkten ska torkas utomhus. Stora mängder ska föras till en kommunal insamlingspunkt för farligt avfall. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 070704 – övriga organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.

P1/K

Mindre mängder av produkten kan föras till en soptipp. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P1/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P2/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P3/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Produkten får inte neutraliseras med syra. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P4/Am

Produkten ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma, trycklösa behållare ska föras till en insamlingspunkt för små metallföremål. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

PL/A

Produkten och förpackningen ska föras till en insamlingspunkt för blandavfall.

EWC-avfallskod 200130 – rengöringsmedel med undantag för dem som faller under 200129.

Related Products

© KiiltoClean Oy
Turku
P.O. Box 157, FI-20101 TURKU FINLAND
Tel. +358 207 710 400 (Vardags 8-16 UTC+2)
Fax +358 207 710 402