Product image

Kiilto Pluschlor

ALKALISKT, KLORHALTIGT OCH DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL

Användningsområde

För rengöring, desinficering och blekning av ytor som tål alkaliska medel.

Egenskaper

Klar och trögflytande vätska med doft av klor. Kännetecknande doft: klor. Hålls väl på lodräta ytor. Avlägsnar smuts, bleker och desinficerar effektivt. Avlägsnar lukter. Desinficerande ämne: natriumhypoklorit.

Förpackningsstorlek / Kod / GTIN

6 x 1 l 410661 6412604106615
3 x 5 l 410663 6412604106639

 

Pikto Pikto Pikto Pikto
pH 13

Användningsområde

För rengöring, desinficering och blekning av ytor som tål alkaliska medel.

Egenskaper

Klar och trögflytande vätska med doft av klor. Kännetecknande doft: klor. Hålls väl på lodräta ytor. Avlägsnar smuts, bleker och desinficerar effektivt. Avlägsnar lukter. Desinficerande ämne: natriumhypoklorit.

Bruksanvisning

200 ppm = 5-10 ml / 995-990 ml vatten
500 ppm = 13-25 ml / 987-975 ml vatten
1000 ppm = 20-50 ml / 980-950 ml vatten
5000 ppm = 100-250 ml / 900-750 ml vatten


För färsk produkt används den lägsta doseringen, för närmare 9 månader gammal produkt den högsta. Kan användas outspädd för rengöring av WC-stolar och handfat. För brukslösningen används kallt eller ljummet vatten. Ytorna bör sköljas efter rengöring.

Observera

Irriterande, använd skyddshandskar. Biocider skall användas på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Varudeklaration

Aktivt ämne Egenskap
Anjoniska och amfotära tensider < 5 % Minskar vattnets ytspänning och lösgör smuts.
Polykarboxylater < 5 % Hindrar smuts från att fastna på ytan
Fosfonater Mjukar upp vattnet
Desinficerande ämne (Natriumhypoklorit, Andel aktiv klor ca.5 %) Dödar mikrober och förhindrar deras växt, avlägsnar lukter och bleker

pH

Produktens pH ca 13
Brukslösningens pH ca 11

Förvaring

+5 - +24 ˚C i tätt tillsluten ursprunglig förpackning, utom räckhåll från syror och skyddat från solljus. I oöppnad förpackning bibehåller kloren sin effektivitet i 12 månader från tillverkningsdatum.

Tillverkningsland

Finland

 

 

Instruktioner för bortskaffande av tomma förpackningar

På KiiltoCleans produktförpackningar finns en märkning som anger den bortskaffningsmetod som rekommenderas för återstående produkter och tomma produktförpackningar. Instruktionerna har förberetts i enlighet med förpackningsmaterialet och produkttypen. Det finns separata bortskaffningsinstruktioner för varje typ.

kierrätys

Ytterligare information:

1. Kommunal avfallshanteringsmyndighet

2. KiiltoClean Oy / produktvägledning

DI/M

Torra produkter är vanligtvis lämpliga att ta till en soptipp tillsammans med vanligt hushållsavfall. Flytande produkter ska bortskaffas enligt en avfallshanteringsplan som har godkänts av en avfallshanteringsmyndighet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 080410 – avfall bestående av lim och tätningsmassor med undantag för sådant som faller under 080409. EWC-avfallskod 080112 – avfall bestående av färg och lack med undantag för sådant som faller under 080111.

LI/M

Mindre mängder av produkten ska torkas utomhus. Stora mängder ska föras till en kommunal insamlingspunkt för farligt avfall. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 070704 – övriga organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.

P1/K

Mindre mängder av produkten kan föras till en soptipp. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P1/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P2/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P3/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Produkten får inte neutraliseras med syra. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P4/Am

Produkten ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma, trycklösa behållare ska föras till en insamlingspunkt för små metallföremål. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

PL/A

Produkten och förpackningen ska föras till en insamlingspunkt för blandavfall.

EWC-avfallskod 200130 – rengöringsmedel med undantag för dem som faller under 200129.

Related Products

© KiiltoClean Oy
Turku
P.O. Box 157, FI-20101 TURKU FINLAND
Tel. +358 207 710 400 (Vardags 8-16 UTC+2)
Fax +358 207 710 402