Product image

Kiilto Green Easy Tabs

DISKMASKINSTABLETTER

Användningsområde

Diskmaskinstabletter för diskmaskiner med manuell dosering av diskmedel.

Egenskaper

Tabletterna passar både mjukt och hårt vatten samt korta och långa diskprogram. Medlet gör disken skinande ren och skyddar den från korrosion. Tabletterna är förpackade i en vattenlöslig skyddsfilm, vilket gör doseringen både enkel och säker och minskar mängden avfall. Tack vare sin effektiva formula tar tabletterna effektivt bort fett-, protein- och stärkelsesmuts och färgfläckar. Något separat sköljmedel behövs inte. Oparfymerat och fosfatfritt.

Förpackningsstorlek / Kod / GTIN

4 x 2 kg 63221 6438160632214

 

Pikto
pH 10,5

Användningsområde

Diskmaskinstabletter för diskmaskiner med manuell dosering av diskmedel.

Egenskaper

Tabletterna passar både mjukt och hårt vatten samt korta och långa diskprogram. Medlet gör disken skinande ren och skyddar den från korrosion. Tabletterna är förpackade i en vattenlöslig skyddsfilm, vilket gör doseringen både enkel och säker och minskar mängden avfall. Tack vare sin effektiva formula tar tabletterna effektivt bort fett-, protein- och stärkelsesmuts och färgfläckar. Något separat sköljmedel behövs inte. Oparfymerat och fosfatfritt.

Bruksanvisning

Lägg tabletten med skyddsfilmen i doseringsluckan. Skyddsfilmen löses upp i vattnet.

OBS!

Irriterar ögon och hud. Förvaras utom räckhåll för barn. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

Varudeklaration

Aktivt ämne
Blekmedel baserad på syre 5-15 %
Polykarboxylat < 5 %
Icke-joniska tensider < 5 %
Enzymer< 5 %

Förvaring

Förvaras varmt. Håller i fem år efter tillverkningsdatum.

Miljöpåverkan

Biologiskt lätt nedbrytbart.

 

Instruktioner för bortskaffande av tomma förpackningar

På KiiltoCleans produktförpackningar finns en märkning som anger den bortskaffningsmetod som rekommenderas för återstående produkter och tomma produktförpackningar. Instruktionerna har förberetts i enlighet med förpackningsmaterialet och produkttypen. Det finns separata bortskaffningsinstruktioner för varje typ.

kierrätys

Ytterligare information:

1. Kommunal avfallshanteringsmyndighet

2. KiiltoClean Oy / produktvägledning

DI/M

Torra produkter är vanligtvis lämpliga att ta till en soptipp tillsammans med vanligt hushållsavfall. Flytande produkter ska bortskaffas enligt en avfallshanteringsplan som har godkänts av en avfallshanteringsmyndighet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 080410 – avfall bestående av lim och tätningsmassor med undantag för sådant som faller under 080409. EWC-avfallskod 080112 – avfall bestående av färg och lack med undantag för sådant som faller under 080111.

LI/M

Mindre mängder av produkten ska torkas utomhus. Stora mängder ska föras till en kommunal insamlingspunkt för farligt avfall. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 070704 – övriga organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.

P1/K

Mindre mängder av produkten kan föras till en soptipp. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P1/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P2/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P3/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Produkten får inte neutraliseras med syra. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P4/Am

Produkten ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma, trycklösa behållare ska föras till en insamlingspunkt för små metallföremål. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

PL/A

Produkten och förpackningen ska föras till en insamlingspunkt för blandavfall.

EWC-avfallskod 200130 – rengöringsmedel med undantag för dem som faller under 200129.

Related Products

© KiiltoClean Oy
Turku
P.O. Box 157, FI-20101 TURKU FINLAND
Tel. +358 207 710 400 (Vardags 8-16 UTC+2)
Fax +358 207 710 402