Product image

Kiilto Brilliant

TORKMEDEL FÖR SKÖLJNING VID MASKINDISK I HÅRT VATTEN

Användningsområde

Torkmedel för diskning i diskmaskiner.

Egenskaper

En klar, röd vätska utan parfym. Gör att kärlen torkar snabbt och hindrar att märken av droppar bildas i hårt vatten. Speciellt bra för torkning av plastkärl. Hindrar effektivt kalkfällningar. Neutral och säker att använda. Ökar tvätteffekten tack vare sin ypperliga dispergeringsförmåga.

Förpackningsstorlek / Kod / GTIN

3 x 5 l 63135 6412600631357
1 x 20 l 63136 6412600631364
1 x 200 l 63137 6412600631371

 

Pikto
pH 7

Användningsområde

Torkmedel för diskning i diskmaskiner.

Egenskaper

En klar, röd vätska utan parfym. Gör att kärlen torkar snabbt och hindrar att märken av droppar bildas i hårt vatten. Speciellt bra för torkning av plastkärl. Hindrar effektivt kalkfällningar. Neutral och säker att använda. Ökar tvätteffekten tack vare sin ypperliga dispergeringsförmåga.

Bruksanvisning

Doseras med den automatiska torkmedeldoseraren ca 0,1 ml / 1 l sköljvatten. Sköljtemperaturen skall vara 80 – 85°C. I mycket hårt vatten kan en regelbunden kalktvätt vara nödvändig trots att produkten används, men dock avsevärt mera sällan.

Varudeklaration

Aktivt ämne Egenskap
Nonjoniska tensider > 30 % Minskar vattnets ytspänning, förhindrar skumbildning. väter smutsen.
Dispergeringsmedel <  5 % Förhindrar kalkfällningar i diskmaskinens sköljavdelning, skyddar maskinens komponenter mot korrosion, ökar tvätteffekten.
Färg  
Konserveringsmedel  

pH

Bruklösningens pH 7

Förvaring

Förvaras i över + 5 °C. Förvaras 5 år från tillverkningsdatumet.

Tillverkningsland

Finland

 

 

Instruktioner för bortskaffande av tomma förpackningar

På KiiltoCleans produktförpackningar finns en märkning som anger den bortskaffningsmetod som rekommenderas för återstående produkter och tomma produktförpackningar. Instruktionerna har förberetts i enlighet med förpackningsmaterialet och produkttypen. Det finns separata bortskaffningsinstruktioner för varje typ.

kierrätys

Ytterligare information:

1. Kommunal avfallshanteringsmyndighet

2. KiiltoClean Oy / produktvägledning

DI/M

Torra produkter är vanligtvis lämpliga att ta till en soptipp tillsammans med vanligt hushållsavfall. Flytande produkter ska bortskaffas enligt en avfallshanteringsplan som har godkänts av en avfallshanteringsmyndighet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 080410 – avfall bestående av lim och tätningsmassor med undantag för sådant som faller under 080409. EWC-avfallskod 080112 – avfall bestående av färg och lack med undantag för sådant som faller under 080111.

LI/M

Mindre mängder av produkten ska torkas utomhus. Stora mängder ska föras till en kommunal insamlingspunkt för farligt avfall. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 070704 – övriga organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.

P1/K

Mindre mängder av produkten kan föras till en soptipp. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P1/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P2/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P3/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Produkten får inte neutraliseras med syra. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P4/Am

Produkten ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma, trycklösa behållare ska föras till en insamlingspunkt för små metallföremål. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

PL/A

Produkten och förpackningen ska föras till en insamlingspunkt för blandavfall.

EWC-avfallskod 200130 – rengöringsmedel med undantag för dem som faller under 200129.

Related Products

© KiiltoClean Oy
Turku
P.O. Box 157, FI-20101 TURKU FINLAND
Tel. +358 207 710 400 (Vardags 8-16 UTC+2)
Fax +358 207 710 402