Product image

Alu Deko

MASKINTVÄTTMEDEL

Användningsområde

Alu Deko är ett flytande, icke skummande maskintvättmedel för skölj- och tvättdesinfektionsanläggningar på olika arbetsplatser inom hälsovården. Alu Deko kan även användas till redskap inom tandvården.

Egenskaper

Alu Deko maskintvättmedel innehåller miljövänliga, granskade råvaror. Rengöringseffekten har optimerats enligt hälsovårdens specialkrav och uppnås med låga tvättmedelshalter. Alu Deko har utvecklats för tvätt av vanliga maskintvättbara instrument, redskap och material inom hälsovården. Produkten kan även användas på känsliga material, som aluminium och olika plaster.

Förpackningsstorlek / Kod / GTIN

3 x 5 l 80387 6412600803877
1 x 20 l 8084 6412600080841
1 x 200 l 8280 6438160082804
Pikto Pikto
pH 13

Användningsområde

Alu Deko är ett flytande, icke skummande maskintvättmedel för skölj- och tvättdesinfektionsanläggningar på olika arbetsplatser inom hälsovården. Alu Deko kan även användas till redskap inom tandvården.

Egenskaper

Alu Deko maskintvättmedel innehåller miljövänliga, granskade råvaror. Rengöringseffekten har optimerats enligt hälsovårdens specialkrav och uppnås med låga tvättmedelshalter. Alu Deko har utvecklats för tvätt av vanliga maskintvättbara instrument, redskap och material inom hälsovården. Produkten kan även användas på känsliga material, som aluminium och olika plaster.

Bruksanvisning

Alu Deko-dunken ansluts till tvättmaskinens automatdoserare.


Som riktgivande dosering rekommenderas 30–70 ml/tvätt per maskin, tvättmedelshalt ca 0,3 %. Doseringen påverkas av materialet som ska tvättas, mängden vatten och vattnets kvalitet.


När maskinen fylls, observera att vattensprayerna obehindrat når alla ytor på redskapen som ska tvättas. Slangar och andra svårtvättade redskap placeras i egna ställningar. Tvättfas 45–55 °C. Tvättmaskinen värmedesinficerar de rengjorda redskapen och maskinens innerdelar enligt valt program. Kontrollera regelbundet att maskinen fungerar felfritt för att trygga ett säkert slutresultat.

 

Varudeklaration

Aktivt ämne Egenskap
Komplexeringsmedel  5-15 % binder vattnets hårdhetsfaktorer
Polykarboxylater <  5 % tvätteffekt, lösgör smuts, binder det till vattnet
Na-metasilikat <  5 % pH-reglerare, lösgör smuts, korrosionsskydd
Fosfonat <  5 % mjukar upp vattnet, dispergerar smuts, snabbar upp sköljbarheten

pH

Produktens pH 13
Brukslösningens pH 10,5

Förvaring

Förvaras väl försluten i rumstemperatur. Håller i tre år efter tillverkningsdatum.

Tillverkningsland

Finland

 

 

Instruktioner för bortskaffande av tomma förpackningar

På KiiltoCleans produktförpackningar finns en märkning som anger den bortskaffningsmetod som rekommenderas för återstående produkter och tomma produktförpackningar. Instruktionerna har förberetts i enlighet med förpackningsmaterialet och produkttypen. Det finns separata bortskaffningsinstruktioner för varje typ.

kierrätys

Ytterligare information:

1. Kommunal avfallshanteringsmyndighet

2. KiiltoClean Oy / produktvägledning

DI/M

Torra produkter är vanligtvis lämpliga att ta till en soptipp tillsammans med vanligt hushållsavfall. Flytande produkter ska bortskaffas enligt en avfallshanteringsplan som har godkänts av en avfallshanteringsmyndighet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 080410 – avfall bestående av lim och tätningsmassor med undantag för sådant som faller under 080409. EWC-avfallskod 080112 – avfall bestående av färg och lack med undantag för sådant som faller under 080111.

LI/M

Mindre mängder av produkten ska torkas utomhus. Stora mängder ska föras till en kommunal insamlingspunkt för farligt avfall. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 070704 – övriga organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.

P1/K

Mindre mängder av produkten kan föras till en soptipp. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P1/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P2/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P3/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Produkten får inte neutraliseras med syra. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P4/Am

Produkten ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma, trycklösa behållare ska föras till en insamlingspunkt för små metallföremål. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

PL/A

Produkten och förpackningen ska föras till en insamlingspunkt för blandavfall.

EWC-avfallskod 200130 – rengöringsmedel med undantag för dem som faller under 200129.

Related Products

© KiiltoClean Oy
Turku
P.O. Box 157, FI-20101 TURKU FINLAND
Tel. +358 207 710 400 (Vardags 8-16 UTC+2)
Fax +358 207 710 402