Product image

Erisan Isosept

DESINFEKTERANDE HANDSKÖLJMEDEL

Användningsområde

Isosept är ett desinfekterande handsköljmedel i gelform. Sköljmedlet används i alla situationer som kräver en god handhygien. Det rekommenderas att sköljmedlet alltid används vid byte av arbetsmoment, i situationer där det råder infektionsrisk, mellan patientkontakter samt efter att man tagit av sig skyddshandskar. Isosept desinfekterande sköljmedel rekommenderas även för storkök och industribruk.

Egenskaper

Isosept innehåller en blandning av två alkoholer som garanterar ett gott desinfektionsresultat. Isosept har undersökts med CEN:s kirurgiska handdesinfektionstest (prEN 12791) och ett hygieniskt handdesinfektionstest (EN 1500). De hudskyddande beståndsdelarna glycerylcocoat och glycerol förebygger torra händer och minskar den uttorkande effekten av alkohol.

Förpackningsstorlek / Kod / GTIN

6 x 500 ml 8015 6412600080155
6 x 1 l disp. 8011 6412600080117
3 x 5 l 8014 6412600080148
pH 8,5

Användningsområde

Isosept är ett desinfekterande handsköljmedel i gelform. Sköljmedlet används i alla situationer som kräver en god handhygien. Det rekommenderas att sköljmedlet alltid används vid byte av arbetsmoment, i situationer där det råder infektionsrisk, mellan patientkontakter samt efter att man tagit av sig skyddshandskar. Isosept desinfekterande sköljmedel rekommenderas även för storkök och industribruk.

Egenskaper

Isosept innehåller en blandning av två alkoholer som garanterar ett gott desinfektionsresultat. Isosept har undersökts med CEN:s kirurgiska handdesinfektionstest (prEN 12791) och ett hygieniskt handdesinfektionstest (EN 1500). De hudskyddande beståndsdelarna glycerylcocoat och glycerol förebygger torra händer och minskar den uttorkande effekten av alkohol.

Bruksanvisning

För hygienisk handdesinfektion: 3 ml 30 s.
För kirurgisk handdesinfektion: 2 x 3–5 ml 3 min

Isosept är lätt att applicera på händer. Dosera ca 3–5 ml på torra händer, gnid omsorgsfullt in i händer, fingertoppar och mellan fingrarna i minst 30 s. tills alkoholen avdunstat. Med Isosept desinfekterande sköljmedel kan du ersätta egentlig handtvätt alltid när dina händer inte är tydligt smutsiga. Desinfektion som ersätter tvätt besparar huden och förhindrar uttorkning.

Observera

Lättantändligt. Biocider skall användas på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Varudeklaration 

Aktivt ämne Egenskap
Isopropyl Alcohol isopropanol/2-propanol, desinfektionsmedel
Aqua Vatten
Ethyl Alcohol etanol, desinfektionsmedel
Tetrahydroxpropyl Ethylenediamine neutraliseringsämne
PEG-7 Glyceryl Cocoate glycerylcocoat, vårdande olja
Glycerin glycerol, fuktar
Carbomer reglerar viskositeten

pH

Produktens pH 8,5

Förvaring

I rumstemperatur 3 år.

Tillverkningsland

Finland 

Instruktioner för bortskaffande av tomma förpackningar

På KiiltoCleans produktförpackningar finns en märkning som anger den bortskaffningsmetod som rekommenderas för återstående produkter och tomma produktförpackningar. Instruktionerna har förberetts i enlighet med förpackningsmaterialet och produkttypen. Det finns separata bortskaffningsinstruktioner för varje typ.

kierrätys

Ytterligare information:

1. Kommunal avfallshanteringsmyndighet

2. KiiltoClean Oy / produktvägledning

DI/M

Torra produkter är vanligtvis lämpliga att ta till en soptipp tillsammans med vanligt hushållsavfall. Flytande produkter ska bortskaffas enligt en avfallshanteringsplan som har godkänts av en avfallshanteringsmyndighet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 080410 – avfall bestående av lim och tätningsmassor med undantag för sådant som faller under 080409. EWC-avfallskod 080112 – avfall bestående av färg och lack med undantag för sådant som faller under 080111.

LI/M

Mindre mängder av produkten ska torkas utomhus. Stora mängder ska föras till en kommunal insamlingspunkt för farligt avfall. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 070704 – övriga organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.

P1/K

Mindre mängder av produkten kan föras till en soptipp. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P1/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P2/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P3/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Produkten får inte neutraliseras med syra. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P4/Am

Produkten ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma, trycklösa behållare ska föras till en insamlingspunkt för små metallföremål. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

PL/A

Produkten och förpackningen ska föras till en insamlingspunkt för blandavfall.

EWC-avfallskod 200130 – rengöringsmedel med undantag för dem som faller under 200129.

Related Products

© KiiltoClean Oy
Turku
P.O. Box 157, FI-20101 TURKU FINLAND
Tel. +358 207 710 400 (Vardags 8-16 UTC+2)
Fax +358 207 710 402