Product image

Kiilto Desichlor

SVAGT ALKALISKT, KLORHALTIGT, DESINFICERANDE ALLRENGÖRINGSMEDEL FÖR MANUELLA OCH MASKINELLA METODER

Användningsområde

För daglig rengöring och desinfektion av alla ytor som tål vatten (även polishbehandlade). För utrymmen där man vill bli av med obehagliga lukter.

Egenskaper

Klar, milt parfymerad vätska med klordoft. Desinficerande ämne Kloramin T. Skadar inte ytorna. Finns även som oparfymerat.

Förpackningsstorlek / Kod / GTIN

6 x 1 l 410101 6412604101016
3 x 5 l 410103 6412604101030
1 x 200 l 410109 6412604101092

 

Pikto Pikto Pikto Pikto Pikto
pH 9

Användningsområde

Fläckborttagningsmedel som passar både för hårda ytor och textilytor.

Egenskaper

Ett användningsklart fläckborttagningsmedel som är lätt att använda. Tar effektivt bort fläckar av ytor.

Bruksanvisning

1 % lösning: 10 ml / 0,99 l vatten = 200 ppm
2,5 % lösning: 25 ml/0,975 l vatten = 500 ppm
5 % lösning: 50 ml/0,95 l vatten = 1000 ppm
25 % lösning: 250 ml/0,75 l vatten = 5000 ppm

Underhållsstädning: 5-30 ml / 0,95-0,85 l vatten – ingen sköljning krävs.
Grundlig rengöring: >50 ml/0,75 l vatten – sköljning.

Använd inte vatten med temperatur över + 40°C, lösningen skall inte heller strykas på en yta vars temperatur är högre än så. Ytor som kan komma i direkt kontakt med livsmedel skall alltid sköljas. Låt verka minst 30 min.

 

Varudeklaration

Aktivt ämne Egenskap
Anjoniska tensider <  5 % Minskar vattnets ytspänning och avlägsnar smuts.
Nonjoniska tensider <  5 % Minskar vattnets ytspänning och avlägsnar smuts.
Desinficerande ämne (Kloramin T) 8,5 % Dödar mikrober och motverkar deras tillväxt.
Parfym Gör produkten behaglig att använda.

pH

Produktens pH 9
Brukslösningens pH ca 8

Förvaring

I rumstemperatur, i tillsluten originalförpackning, inte i närheten syror. Klorens effekt bevaras i oöppnad förpackning 5 år från tillverkningsdatum, rena brukslösningar är effektiva ca 2 veckor.

Tillverkningsland

Finland

 

 

Instruktioner för bortskaffande av tomma förpackningar

På KiiltoCleans produktförpackningar finns en märkning som anger den bortskaffningsmetod som rekommenderas för återstående produkter och tomma produktförpackningar. Instruktionerna har förberetts i enlighet med förpackningsmaterialet och produkttypen. Det finns separata bortskaffningsinstruktioner för varje typ.

kierrätys

Ytterligare information:

1. Kommunal avfallshanteringsmyndighet

2. KiiltoClean Oy / produktvägledning

DI/M

Torra produkter är vanligtvis lämpliga att ta till en soptipp tillsammans med vanligt hushållsavfall. Flytande produkter ska bortskaffas enligt en avfallshanteringsplan som har godkänts av en avfallshanteringsmyndighet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 080410 – avfall bestående av lim och tätningsmassor med undantag för sådant som faller under 080409. EWC-avfallskod 080112 – avfall bestående av färg och lack med undantag för sådant som faller under 080111.

LI/M

Mindre mängder av produkten ska torkas utomhus. Stora mängder ska föras till en kommunal insamlingspunkt för farligt avfall. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten.

EWC-avfallskod 070704 – övriga organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.

P1/K

Mindre mängder av produkten kan föras till en soptipp. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P1/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P2/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P3/M

Mindre mängder av produkten kan spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten. Produkten får inte neutraliseras med syra. Stora mängder ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Tomma, rena och torra förpackningar ska föras till en återvinningsstation eller till en soptipp om det inte finns någon återvinningsstation i närheten. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

P4/Am

Produkten ska bortskaffas som farligt avfall enligt lokala bestämmelser. Produkten får inte hällas ut i avloppet. Tomma, trycklösa behållare ska föras till en insamlingspunkt för små metallföremål. Kartongförpackningar ska återvinnas.

EWC-avfallskod 200129 – rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

PL/A

Produkten och förpackningen ska föras till en insamlingspunkt för blandavfall.

EWC-avfallskod 200130 – rengöringsmedel med undantag för dem som faller under 200129.

Related Products

© KiiltoClean Oy
Turku
P.O. Box 157, FI-20101 TURKU FINLAND
Tel. +358 207 710 400 (Vardags 8-16 UTC+2)
Fax +358 207 710 402