KiiltoClean Oy

KiiltoClean Oy, en del av Kiilto Family-koncernen, är en ledande finsk leverantör av hygien- och rengöringslösningar. Vår verksamhet styrs av våra viktigaste intressenter – våra kunder. Vi söker gemensam framgång genom ett nära samarbete med våra kunder, och vi kombinerar hög kvalitet med en hög grad av säkerhet och miljövänlighet. Slutresultatet är en tekniskt, kvalitativt och miljömässigt avancerad och konkurrenskraftig helhetslösning.

Våra kundrelationer bygger på ömsesidigt förtroende och partnerskap, och den här samarbetsmodellen ger våra kunder bra förutsättningar att uppnå sina ekonomiska mål och ansvarsmål.

KiiltoClean Oy omsätter 55 miljoner euro, fördelat på Finland (76 %), Baltikum (13 %) och Ryssland (11 %). KiiltoClean sysselsätter 300 personer i sex länder.

Företagsinformation

Officiellt namn KiiltoClean Oy
Koncernchef Kari Laakso
Organisationsnummer 1799926-0
Registrerat säte KiiltoClean Oy, Tengströminkatu 6, 20360 Turku

 

Kiilto Family

Koncernens moderbolag är Kiilto Family Oy, och moderbolaget ansvarar för tjänsterna för ekonomi, data- och personaladministration samt kommunikationstjänsterna som stödjer hela koncernens verksamhet, tillväxt och utveckling.

Sätet för Kiilto Family Oy är Lempäälä, och bolagets koncernchef är koncernens ägare Erkki Solja.

Kiilto Family belönades med Family Enterprise of the Year 2010 och Birka Award 2012.

Företagsinformation

Officiellt namn Kiilto Family Oy
Koncernchef Erkki Solja
Organisationsnummer 0530002-9
Registrerat säte Kiilto Family Oy, Tampereentie 408, 33880 Lempäälä

 Responsible – Corporate Responsibility Report 2015 available here in English

 

Soliditet (%)
Antal anställda
Kontor i länder
Meur omsättning (Group)

Kiilto Oy

Lim, tätskikt, fyllmedel, spackelmassor, parkettlack, cementprodukter

KiiltoClean Oy

Rengörings- och hygienlösningar

Ramport Oy

Produkter för möbel- och snickeriindustrin

Kiiltoplast Oy

Plastbeläggningar

Intermedius Oy

Produkter för sko-, textil-, stål- och verkstadsindustrin

Metalpak Oy

Metallförpackningar

Kiilto Oy

Lim, tätskikt, fyllmedel, spackelmassor, parkettlack, cementprodukter

KiiltoClean Oy

Rengörings- och hygienlösningar

Ramport Oy

Produkter för möbel- och snickeriindustrin

Kiiltoplast Oy

Plastbeläggningar

Intermedius Oy

Produkter för sko-, textil-, stål- och verkstadsindustrin

Metalpak Oy

Metallförpackningar

Fabriken i Finland

I Finland tillverkas våra produkter i fabriker i Åbo och Niemisjärvi, Hankasalmi. Det finns två anläggningar i Åbo: en fabrik för flytande rengörings- och tvättmedel, och en fabrik för rengörings- och tvättmedelspulver. Fabrikskomplexet i Hankasalmi tillverkar flytande rengörings- och tvättmedel för konsumenter och professionella användare.

Lagring

De färdiga produkterna och förpackningsmaterialen lagras i Reso.

Fabriken i Ryssland

Vi tillverkar även flytande tvättmedel för den ryska marknaden i nordöstra Ryssland, i närheten av S:t Petersburg. Den moderna anläggningen i Sertolovo togs i drift under 2004. Centraliserad produktion och lagring garanterar säkra leveranser.

KiiltoClean i utlandet

Dotterbolag i Ryssland

OOO KiiltoClean

OOO KiiltoClean (Ryssland), med huvudkontor i S:t Petersburg.
www.kiiltoclean.ru

Dotterbolag i Baltikum

KiiltoClean Oü

Vi har dotterbolag i Estland, Lettland och Litauen. Huvudkontoret för KiiltoClean OÜ ligger i Tallinn.
www.kiiltoclean.ee

© KiiltoClean Oy
Turku
P.O. Box 157, FI-20101 TURKU FINLAND
Tel. +358 207 710 400 (Vardags 8-16 UTC+2)
Fax +358 207 710 402