Kvalitet och miljö

Vår strävan är att våra produkter ska vara av mycket hög kvalitet och samtidigt ha minsta möjliga påverkan på miljön. Koncernens produktionsanläggning är certifierade enligt ISO 9001 ledningssystem för kvalitet. Vi följer även GMP (Cosmetics – Good Manufacturing Practices). ISO 9001 är ett kvalitetsledningssystem som bland annat innebär att man har en dokumenterad kvalitetspolicy och en kvalitetsmanual för att säkerställa att dessa efterföljs. Kvalitetsarbetet omfattar hela kedjan från inköp, produktion, kundkontakt, reklamationer och spårbarhet.

Koncernens produktionsanläggningar är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och vi arbetar kontinuerligt med att optimera vårt sortiment ur miljösynpunkt. 

KiiltoClean är ansluten till FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) som organiserar insamling av papper, plast, kartong och metall. Samtliga förpackningar är återvinningsbara och avger inga skadliga ämnen vid förbränning.

 

Stort utbud av Svanenmärkta produkter

Svanenmärket är ett nordiskt miljömärke som produkter får märkas med när de uppfyller en rad specifika krav på exempelvis råvaror, produktionsprocess, funktion, användning, packningsmetod, samt kassering av produkten och förpackningen. Alla våra tvålar, schampon, några krämer samt större delen av de hushållsprodukter som vi marknadsför under varumärket Ocean tillika de flesta av Zendiums vuxentandkrämer är miljömärkta med Svanen.

För närmare beskrivning, besök svanen.se

Våra Svanenmärkesnummer är: 5090 0050 och 5090 0115