DAX Ytdesinfektion Extra

DAX Ytdesinfektion Extra är avsedd för desinfektion av släta ytor, t.ex. undersökningsbritsar, bänkar, bord etc. Produkten är effektiv mot bakterier, svamp och olika typer av virus som t.ex. Hepatit B, C och HIV.

*Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning

Gör så här

  1. Spruta rikligt på ytan alternativt dränk in en torkduk med outspädd vätska
  2. Bearbeta ytan upprepade gånger under minst 30 sec (se produktblad för kontakttider) 
  3. Lämna ytan att lufttorka.

Ladda ner säkerhetsdatablad

Ladda ner produktblad

DAX Ytdesinfektion Extra

Produktfakta

  • Uppfyller standarden EN 13697 och har dokumenterad effekt på bakterier, svampar och höljeförsedda virus
  • Innehåller korrosionsskydd
  • Består av ipa och har 45 volymprocent alkoholstyrka
  • Verkar snabbt och avdunstar utan att lämna spår efter sig på den behandlade ytan eller på metallföremålet
  • Innehåller inte Castor Oil
  • Tillsatsen av tensid som smutslösare gör att ytan inte behöver förbehandlas
Art.NrStorlekTransport krtEAN kod
470-12470-12 1000 ml 12 x 1000 ml 7331964004708
471-3471-3 3000 ml 3 x 3000 ml 7331964004715