DAX Ytdesinfektion Plus

DAX Ytdesinfektion Plus är avsedd för desinfektion av släta ytor, t.ex. undersökningsbritsar, bänkar, bord etc. Produkten är effektiv mot bakterier, svamp och olika typer av virus som t.ex. Hepatit B, C och HIV.

*Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Gör så här

  1. Spruta rikligt på ytan alternativt dränk in en torkduk med outspädd vätska
  2. Bearbeta ytan upprepade gånger under minst 30 sec (se produktblad för kontakttider) 
  3. Lämna ytan att lufttorka.

Ladda ner säkerhetsdatablad

Ladda ner produktblad

DAX Ytdesinfektion Plus

Produktfakta

  • Består av ipa och har 45 volymprocent alkoholstyrka
  • Verkar snabbt och avdunstar utan att lämna spår efter sig på den behandlade ytan
  • Tillsatsen av tensid som smutslösare gör att ytan inte behöver förbehandlas
  • Innehåller inte Castor Oil
  • God upplösande effekt på t.ex. spill av blod
Art.NrStorlekTransport krtEAN kod
461-24461-24 300 ml 24 x 300 ml 7331964004616
468-12468-12 1000 ml 12 x 1000 ml 7331964004685
469-3469-3 5000 ml 3 x 5000 ml 7331964004692