Refills till QuickSafe Complete

Du kan enkelt hålla dina QuickSafe första hjälpen-skåp påfyllda och up-to-date. Samtidigt kan du vid behov komplettera ditt första hjälpen-sortiment med nya produkter.

Alla första hjälpen-skåp har en inbyggd flexibilitet så du sätta ihop en lösning som passar just ditt företag.

Ladda ner produktblad

Refills till QuickSafe Complete

Produktfakta

  • QuickCool: Brännskadegel för mindre bränn- och skållskador
  • QuickClean: Sårtvättservetter för rengöring av små sår och hudsprickor
  • QuickStop: Sårförbandsset inklusive kompressförband för blödningar
  • QuickFix Elastic: Elastiska och hudvänliga textilplåster
  • QuickRinse: Ögonsköljampuller m. 20 ml natriumklorid
Art.NrStorlekTransport krtEAN kod
51515151 20 st 6 x 20 st QuickClean Sårtvätt
51505150 18 st 6 x 18 st QuickCool Brännskadegel
55125512 45 st 6 x 45 st QuickFix Elastic plåsterrefill
51605160 5 st 4 x 5 st QuickRinse ögonsköljampuller refill
51525152 3 st 6 x 3 st QuickStop Sårförbandsset