Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad krävs för alla biocider och kemiska produkter som lyder under CLP-lagstiftningen. Exempel på sådana produkter är t.ex. handdesinfektion, tvättmedel, allrengöring, luktuppfräschare och teknisk sprit. Nedan kan du ladda ner säkerhetsdatablad på alla de produkter som vi marknadsför som kräver detta.

Det finns inte säkerhetsdatablad för kosmetiska produkter som t.ex. tvål och handkräm eftersom dessa går under Kosmetikaförordningen som inte kräver säkerhetsdatablad då dessa produkter istället genomgår en säkerhetsvärdering innan de sätts på marknaden.